Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Så ska HRF hantera extrema rörelser

HRF:s förbundsstyrelse har antagit en policy om hur facket ska se på medlemmar som är aktiva i högerextremistiska och antidemokratiska rörelser.

Publicerad 10 januari 2013

Policyn antogs på styrelsemötet i december.
– I grunden handlar det om att respektera alla människors lika värde och grundläggande demokratiska principer, förklarar HRF:s ordförande Ella Niia.
Rasistiska rörelser gör det inte, och för den delen inte heller vänsterextremister som talar om väpnad revolution, fortsätter hon.

Att vara medlem i en sådan organisation är i sig inget hinder för att vara med i facket. Alla ska kunna vara medlemmar oavsett hudfärg, trosuppfattning, sexuell läggning eller politisk åsikt, resonerar förbundsstyrelsen. Och facket sysslar inte med åsiktsregistrering.
Man kan dock inte företräda HRF, alltså inneha fackliga förtroendeuppdrag, ifall man inte delar organisationens grundläggande värderingar, anser styrelsen.
Den som aktivt verkar för värderingar som är oförenliga med fackets, kan uteslutas ur HRF.

Grunden är egentligen densamma som för alla former av uteslutningar: att man som medlem har både rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen. Enligt HRF:s stadgar kan uteslutning ske ”om medlem bedriver eller stöder sådan verksamhet som är oförenlig med organisationens ändamål, eller på annat sätt uppträder illojalt”.
Att vara aktiv företrädare för exempelvis Sverigedemokraterna är dock i sig inte grund för uteslutning.
– Nej, så kan man inte säga generellt. Det ska bedömas från fall till fall, och vad vi tittar på är vad personen faktiskt gör.

Rutinen ska vara att lokalavdelningen tar kontakt med den berörda medlemmen för en diskussion. Medlemmen ska ges möjligheten att välja innan beslut tas om att eventuellt skilja någon från sina uppdrag.

Policyn bygger på en tidigare rekommendation från LO-styrelsen 2002.  Inom HRF har frågan inte aktualiserats sedan dess. Men under 2012 kom frågan upp igen. Ett fall gällde en aktiv företrädare för Sverigedemokraterna som även var klubbordförande på sin arbetsplats. Lokalavdelningen tog kontakt med personen, som valde att avsäga sig sina fackliga uppdrag för att kunna vara fortsatt aktiv inom partiet.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här