Nyheter FUSKJAKT

Så ska fuskföretag stoppas

Arbetet med att stoppa kriminalitet i arbetslivet fortsätter. Nu ska fack och arbetsgivare samarbeta med myndigheterna för att ringa in problemen.

Publicerad 12 januari 2021
Så ska fuskföretag stoppas
Myndigheternas kontroller har lett till att vart tionde granskat företag fick stänga helt eller delvis. Foto: Mostphotos
Pia Bergman (Foto: Johan Jeppsson/Skatteverket)
Pia Bergman.

I två år har åtta myndigheter samarbetat för att kontrollera företag inom bland annat bygg-, skönhets- och restaurangbranschen. Nu får de förlängt uppdrag och en tydlig uppgift: att samarbeta med arbetsmarknadens parter.

– Jag är väldigt positiv till att ha ett löpande samarbete med till exempel HRF och Visita. Inte så att de ska tala om för myndigheterna vad de ska göra, men de kan uppmärksamma oss på vilka problem branschen brottas med just nu, säger Pia Bergman, expert på ekonomisk brottslighet på Skatteverket.

Under de två år som myndigheterna samarbetat har man utfört kontroller på mer än 3 000 företag. Det har bland annat lett till att vart tionde kontrollerat företag fått stänga hela eller delar av sin verksamhet.

Nyligen meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att regeringen satsar ytterligare 30 miljoner kronor på fortsatt arbete mot arbetslivskriminalitet. Samtidigt presenterades resultatet från den utredning som regeringen beställt. Där framgår att myndigheterna behöver skarpare verktyg.

Pia Bergman har tidigare efterlyst lättnader i sekretessen för de samarbetande myndigheterna, något som utredningen ger stöd för.
– Vi måste få möjlighet att utbyta information med varandra. Det går inte med den sekretesslagstiftning vi har i dag. Och vi kan inte bekämpa kriminella företag med illegala metoder.