Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Så ska framtidens HRF arbeta

Ett tydligare och öppnare förbund. En mer medveten och strategisk satsning på rekrytering, uppbyggnad av organisationen, politisk påverkan samt utveckling av branschen. Det är några av förslagen i HRF:s kongressrapport "Från ord till handling".

Publicerad 5 oktober 2011

Rapporten konstaterar att Hotell- och restaurangfackets medlemmar arbetar i en av de branscher som växer allra mest och snabbast. De senaste tio åren har omsättningen för turistbranschen i Sverige vuxit med nästan 70 procent. Mer än 160 000 personer arbetar nu med turism i Sverige. Under nästa tioårsperiod väntas det bli 100 000 nya jobb i branschen.

HRF verkar alltså i en riktig tillväxtbransch. Ändå har förbundet sedan år 2000 tappat omkring 45 procent av medlemmarna. Även om förklaringarna till detta är många, och ofta svåra för förbundet att påverka, så är det viktigt att nu ta tag i medlemsutvecklingen och förändra förbundets arbetssätt, betonas det i rapporten.

Kongressen föreslås därför ge styrelsen i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan med namnet Agenda 2014. Om kongressen röstar ja till detta ska handlingsplanen vara klar till nästa års ansvarsfrihetsmöte.

Den tänkta handlingsplanen i korta drag

Agenda 2014 ska särskilt inriktas på följande områden:

  • Varumärket Hotell- och restaurangfacket ska få ett tydligare innehåll med en kommunikationsplan, prioriterade frågor samt visioner om framtiden.
  • Strategiska mål för medlemsrekrytering, organisationsuppbyggnad, politisk påverkan och utveckling av branschen samt konkreta förslag på vad som krävs för att nå målen.
  • Verksamhetsmål utifrån de strategiska målen som kan leda till utveckling av klubbarna, plan för utbildning och kompetensutveckling för branschens anställda samt en facklig-politisk handlingsplan med sikte på regeringsskifte.
  • Ett utvecklat arbetssätt som kan göra det lättare för den enskilde medlemmen att påverka och att få kontakt med förbundets företrädare.

Arbetet med Agenda 2014 föreslås ske på ett sådant sätt att alla led i organisationen får delta och ta ansvar för processen. Förslaget måste också innehålla en plan för en årlig uppföljning och utvärdering på avdelningarnas årsmöten.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här