Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Så ska branschen få bättre arbetsmiljö

Arbetsglädje är ett av målen i det avtal om arbetsmiljö för hotell- och restaurangbranschen som nu är klart. Ävriga mål är minskad sjukfrånvaro och ökad lönsamhet och kvalitet.

Publicerad 18 maj 2005

Våren 2004 skrev Hotell- och restaurangfacket och arbetsgivarna i SHR på det nya avtalet. I det lovade parterna att man även skulle arbeta fram ett speciellt avtal om arbetsmiljön. Ett år senare är arbetsmiljöavtalet klart.
Den stora nyheten i avtalet är att drogtester nu kan införas i hotell- och restaurangbranschen. Läs mer om det här >>

Annars är samarbete och samverkan nyckelord i arbetsmiljöavtalet. Syftet är att skapa sunda och säkra arbetsplatser. Arbetsgivaren har huvudansvaret, men ska alltså samverka med anställda, skyddsombud och skyddsmiljökommitté.

Det handlar om fysisk arbetsmiljö (ljus, värme, kyla), teknisk arbetsmiljö (verktyg, utrustning) och psykosocial arbetsmiljö (relationer, stress, arbetsorganisation).

På varje arbetsplats ska arbetsgivare och anställda lägga upp sitt eget arbetsmiljöarbete. Arbetsgivaren ska underlätta för anställda att förena arbete med föräldraskap och arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald.

Andra nyheter ur avtalet
* Ett nytt centralt arbetsmiljöråd bildas. I rådet får fackförbundet HRF tre ledamöter, HTF två och arbetsgivarna i SHR tre ledamöter. Det blir alltså facklig majoritet i Hotell- och restaurangbranschens Arbetsmiljöråd, HRA, som det nya rådet heter.

* Det ska finnas en fungerande rehabilitering för anställda som har blivit sjuka eller skadade.
Företagen måste inte vara anslutna till företagshälsovård, men det står i avtalet att det kan vara värdefullt. Och upphandlingen ska ske i samverkan med de anställda och facket.

* Chefer, skyddsombud och den som är med i skyddskommitté ska få utbildning för sitt uppdrag. Utbildningen ska ske på betald arbetstid och bekostas av arbetsgivaren.

På flera ställen hänvisar avtalet till olika lagar. Det står också att ett eventuellt brott mot lagarna inte är ett brott mot kollektivavtalet. Innebörden är att facket inte kan kräva ut skadestånd för avtalsbrott som gäller vad som står i lagarna.
Avtalet godkändes av HRF:s förbundsstyrelse i måndags. Nu ska det även godkännas av arbetsgivarna i SHR. I så fall börjar det gälla den 1 april nästa år.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här