Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Så mycket tjänar din vd

Det går bra för branschen! I alla fall för vd:arna. Deras inkomster ökade med 8 procent på ett år och de tjänar i snitt 170 000 i månaden.

Publicerad 16 februari 2010

Hotellrevyn har granskat vd-inkomsterna hos hotell- och restaurangbranschens 20 största arbetsgivare. I genomsnitt höjde de sina löner med 8 procent eller 6 800 i månaden mellan 2007 och 2008.
En HRF-medlem kunde sam­tidigt få lönen höjd med runt 4,5 procent eller 825 kronor i månaden.

Svenska McDonald’s Waldemar Nuvall tar första­platsen i hotell- och ­restaurangs löneliga med lite över 6 miljoner i inkomst 2008. Men liksom tvåan, Frank Fiskers på Scandic, är han inte enbart vd i Sverige.
Waldemar Nuvall har ansvar för McDonald’s i Norden och Frank Fiskers är koncernchef för Scandics verksamhet i Europa. De är också relativt nya på vd-posterna och hade dessförinnan tjänster i utlandet, med inkomster som inte syns hos svenska Skatte­verket. Därför är det svårt att beräkna deras löneutveckling.

Båda kan däremot se sig slagna av internationella ­företagsledare som exempelvis Rezidor hotel groups Kurt Ritter. Han fick motsvarande 9 miljoner kronor för sina ­insatser 2008.

En del av vd:ns inkomst är ofta en bonus, som varierar beroende på hur bra det har gått för företaget under året. Skistars framgångsrika år gjorde exempelvis att vd Mats Årjes fick nästan en miljon i bonus. Men den rörliga delen av lönen kan också göra att inkomsten minskar när företaget går dåligt.

I jämförelse med andra branscher så är dock den genomsnittlige hotell- och ­restaurang-vd:n rätt låg­avlönad. Genomsnittet för Hotellrevyns granskade direktörer är 2 miljoner kronor. Det kan jämföras med H&M:s vd som tjänade 16,8 miljoner och direktörerna för Ikea, KF och Svenska Spel. De deklarerade alla för över 6 miljoner.

De fem som tjänade bäst 2008

 

 Direktör och företag  Årsinkomst 2008
(miljoner kr)
förändring från
året innan (%)
 Waldemar Nuvall, Svenska McDonald’s  6,0
 Frank Fiskers, Scandic Hotels  5,3
 Mats Årjes, Skistar  3,7  +9,7
 Mikael Carlzon, Sodexo  2,5
 Lars Edengréen, Scandinavian Service Partners  2,2  +13,2

 

Om undersökningen

  • Vi gjorde urvalet genom att ta de 20 största arbets­givarna på HRF:s avtals­områden. »Storlek« är i det här fallet antalet årsanställda. Som underlag använde vi SHR:s branschstatistik för besöksnäringen 2008.
  • De vd:ar och koncernchefer som skattar i andra länder eller som saknar taxerad inkomst i Sverige presenteras inte i tabellen.
  • Inkomsterna i tabellen är taxerad förvärvsinkomst 2008. Då ingår även inkomster från andra uppdrag och samtliga arvoden i samband med tjänsten. Där uppgifter om inkomstutveckling saknas beror det på att personen inte haft sin nuvarande tjänst tillräckligt länge.
  • Uppgifterna är inte alltid ett sant mått på hur mycket en person har tjänat. Inkomster av kapital beskattas inte lika mycket, och med skatteplanering går det att hålla nere inkomster av tjänst.
  • Familjeägda företag och dotterbolag i stora koncerner behöver inte redovisa sin vd:s inkomst i detalj och gör det därför sällan.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.