Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Så höjs lönerna för hotell- och restauranganställda 2003

Den 1 maj 2003 höjs lönerna för de flesta. På företag med hängavtal är de anställda garanterade 580 kronor, medan anställda på SHR-anslutna företag bara kan vara säkra på hälften - resten är pott.

Publicerad 14 april 2003

Jämför lönerna i tabellen här nedan. Det skiljer flera hundra kronor i månaden.

Skillnaderna beror på om företaget har lokal lönepott eller inte. Lokala lönepotter har varit ett krav från arbetsgivarna. Men potterna finns numera bara på företag som är medlemmar i SHR.

På företag som har avtal direkt med fackförbundet HRF, så kallade hängavtal, finns inga lönepotter. Här läggs hela höjningen ut lika för alla anställda. Det betyder 580 kronor mer i månaden eller 3:35 kronor per arbetad timme från 1 maj för vuxna arbetare.
På SHR-företagen läggs samma pengar ut efter lokala förhandlingar. Det kan innebära att anställda får olika stora höjningar. Däremot ska det inte bli billigare för företaget.
Den totala lönenivån ska inte vara lägre på SHR-företagen. Det har fack och arbetsgivare varit överens om i förhandlingarna.

Men personalomsättningen kan göra att löneläget trycks ner. Den som slutar kan ha fått del av lönepotten och den nya som kommer efter anställs på minimilönen. Det som ska vara en minimilön, en lägsta lön som absolut inte får underskridas, används av många arbetsgivare som en normallön, som alla får börja på.
Är det så på ditt jobb – få igång en diskussion om lönerna. Att många anställda har tillfälliga jobb bidrar också till att trycka ner löneläget. Facket på arbetsplatsen kan förhandla om en lägsta ingångslön för nyanställda. För egen del bör du undvika att byta jobb innan du har gjort upp om lön på den nya arbetsplatsen, en lön som är lika hög eller högre än den gamla.

Mer om löneökningarna den 1 maj
* Så här går det till när potten fördelas >>
* 50 öre dyrare med mat >>
* Mer pengar till semestern >>
* Lägre höjningar för anställda yngre än 20 år >>
* Höjningar i kooperationen, på bagerier och i bankernas lunchrum >>
* Här höjdes lönen redan 1 april >>
* Om avtalet >>

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.