Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Så dåligt mår folk i branschen

Hotell- och restaurang toppar listan över yrkesgrupper som tror att jobbet kommer att påverka hälsan negativt. Det visar den senaste Jobbhälsobarometern från Sveriges företagshälsor.

Publicerad 22 december 2015
Så dåligt mår folk i branschen
Foto: Istockphoto

Jobbet kommer att påverka hälsan negativt, tror 25 procent av de tillfrågade inom hotell, restaurang, nöje, turism och kultur. Hälsan kommer att vara ett hinder för att arbeta kvar inom yrket, tror 16 procent i gruppen. Bara 25 procent anger att de har varit heltidsfriska det senaste året, att jämföra med 68 procent bland de tillfrågade överlag.

Arbetar du inom hotell- och restaurang så är chansen stor att du blir sjuk. Peter Munck af Rosenschöld

/blockquote>

Det anmärkningsvärda med undersökningen är att det är så stora skillnader mellan olika yrkesgrupper, konstateras det i Jobbhälsobarometern.
– Ska du vara frisk på sikt så ska du vara jurist men arbetar du inom hotell- och restaurang så är chansen stor att du blir sjuk, säger Peter Munck af Rosenschöld, vd för Sveriges företagshälsor i ett pressmeddelande.

Branschen utmärker sig även när det gäller ont i kroppen och psykiska obehagskänslor inför att gå till jobbet. Mer än hälften, 57 procent, känner fysisk smärta på grund av jobbet, vilket är den högsta andelen av alla branscher. Tvåa ligger handel och bilverkstäder. Var fjärde branschanställd känner obehag inför att gå till jobbet, att jämföra med var tionde av juristerna.

Som om detta inte vore nog har branschens anställda även den största upplevelsen av meningslöshet. 17 procent ser inte betydelsen av det de gör. Visserligen betyder det att den stora majoriteten tycker att jobbet är meningsfullt, men andelen som inte gör det är nästan tre gånger så högt som inom vård och omsorg, juridik och utbildning.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan