Ur temat Avtal 2020
Nyheter LÖN

Så blir lönerna nästa år

Nu har HRF och Visita slagit fast hur stora löneökningarna blir från april 2022.

Publicerad 16 augusti 2021
Så blir lönerna nästa år
För den som jobbar heltid på Visitas avtal med HRF ökar lönen med 512 kronor från den 1 april. Foto: Colourbox, Mostphotos

I kollektivavtalet som tecknades mellan HRF och Visita hösten 2020 var det ännu inte bestämt hur löneökningarna för sista avtalsåret, 2022, skulle se ut. Men under 2021 blev siffrorna för Gröna riksavtalet klara.

Arbetsgivarnas kostnad för löneökningarna 2022 ligger, enligt avtalet, på 2,4 procent av lönesumman. Till nyligen har det varit oklart hur mycket som ska gå till pensionsavsättningar.

Per Persson
Per Persson. Foto: Peter Jönsson

– Det är inte så att vi inte kommit överens, vi har helt enkelt inte haft siffrorna innan, säger Per Persson, HRF:s avtalssekreterare.

Från den 1 april 2022 höjs lönerna med 512 kronor i månaden för en heltidstjänst. För den som jobbar deltid räknas höjningen om så att den motsvarar tjänstgöringsgraden.

Enligt avtalet har arbetsgivare möjlighet att fördela 60 procent av löneökningen individuellt. Det förutsätter att man begär lokala förhandlingar minst två veckor före revisionsdatum.

Även ob-tillägget höjs något från den 1 april 2022, från 23:53 kronor per timme till 24:09 kronor. Natt-ob höjs till 21:23 kronor per timme.

Samtidigt höjs kostavdraget från 48 till 49 kronor per dag. Semesterlönegarantin räknas också upp.

Minimilönerna höjs mellan 459 och 522 kronor per månad beroende på lönegrupp och yrkesvana.

Nya minimilöner i Gröna riksavtalet från 1 april 2022

Lönegrupp 1, kvalificerat yrkesarbete

  • Mindre än sex års yrkesvana: 24 339 kr/mån* eller 140:69 kr/timme.
  • Minst sex års yrkesvana: 26 139 kr/mån eller 151:09 kr/timme.

Lönegrupp 2, yrkesarbete

  • Mindre än sex års yrkesvana: 23 007 kr/mån eller 132:99 kr/timme.
  • Minst sex års yrkesvana: 24 806 kr/mån eller 143:39 kr/timme.

Ungdomslöner

  • 19 år: 19 373 kr/mån eller 111:98 kr/timme
  • 18 år: 17 885 kr/månad eller 103:38 kr/timme
  • 17 år: 17 139 kr/månad eller 99:07 kr/timme
  • Under 17 år: 15 670 kr/månad eller 90:58 kr/timme

*Beloppen för månadslön är för en heltidstjänst. För den som jobbar deltid räknas höjningen om så att den motsvarar tjänstgöringsgraden.

Ingår i temat: Avtal 2020 35 artiklar

Alla artiklar i temat (32 till)