Ur artikelarkivet Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Så blir din lön med nya avtalet

Bra: Ordentliga lönehöjningar. Dåligt: Hälften av höjningen ska fortfarande fördelas som pott och ob-tillägget höjs bara lite. Så kan avtalet mellan Hotell- och restaurangfacket och Sveriges Hotell- och restaurangföretagare sammanfattas.

Publicerad 7 juni 2007

HOTELL- OCH RESTAURANGFACKETS största avtal är klart. Medlemmarna som omfattas av Gröna riks-avtalet får en lönehöjning på 850 kronor under det första året, 825 kronor under andra året och 800 kronor under det sista året i avtalsperioden. Detta räknat på en medlem som jobbar heltid under hela den treåriga avtalsperioden. Avtalets minimilöner höjs med sammanlagt 2 475 kronor under de tre avtalsåren. Vid avtalstidens slut är den lägsta lönen 17 481 kronor i minimilön.
– Ser man det totalt har vi fått ett av de bästa avtalen av alla, säger Mats Hansson, avtalssekreterare på Hotell- och restaurangfacket.

MATS HANSSON är nöjd med lönehöjningarna i det nya avtalet, men hade gärna ändrat på pott-systemet. På företag som är med i SHR är hälften av lönehöjningen, 425 kronor, en generell höjning som alla är garanterade. Den andra hälften är en lokal pott. Fack och arbetsgivare ska förhandla om hur den ska fördelas på de anställda. Om arbetsgivaren inte begär förhandling delas potten ut lika till alla.
– Att potten skulle bort fanns med i våra yrkanden. Jag hade velat ha en större andel generell utläggning, men där kom vi till sist till vägs ände i förhandlingarna. Ett kollektivavtal är alltid en kompromiss, säger Mats Hansson. Han tillägger att han dock är nöjd med att det nu står tydligt att potten inte får användas till att höja upp anställda till den nya lönenivån man ska ha efter sex års arbete. Potten får inte heller användas till att få upp löner som ligger lägre än minimilön.
– Andra pengar utanför potten ska användas till att reglera detta. Det är dessutom ett kollektivavtalsbrott att betala en lön som är lägre än minimilön, säger Mats Hansson.

DET NYA AVTALET ger »mer ordning och reda« på fl era olika sätt för de anställda, säger Mats Hansson. Det blir svårare för arbetsgivaren att missbruka den tidsbegränsade anställningsformen. Tidigare har det funnits en regel som säger att om en anställning varit i genomsnitt 20 timmar i veckan eller mer under en tvåmånadersperiod så har arbetsgivaren skyldighet att erbjuda extra arbete i mån av tillgång. Nu blir arbetsgivaren skyldig att erbjuda det redan vid ett genomsnitt på 15 arbetstimmar. Om du har varit visstidsanställd mer än två år ska din anställning övergå i en fast tjänst.
– Det är verkligen en seger med åtstramningen av extraanställningen som anställningsform. Jag är också nöjd med pensionsupp görelsen som betyder mycket för våra medlemmar i ett längre perspektiv. Det är också bra att arbetsgivaren nu är tvungen att lämna ett arbetsgivarintyg på begäran av den anställde. Han tycker också att det är bra att den så kallade frivilliga övertiden är borta.

OB-ERSÄTTNINGEN höjs våren 2008 till 18:75 kronor, natt-ob blir 16:50. Många nattreceptionister har hört av sig till Hotellrevyn och varit missnöjda över det. Vad är din kommentar till detta? – Jag tror att medlemmarna förstår att man ibland måste välja väg. Hade vi satsat på en höjning av ob skulle det ha tagit en stor del av utrymmet vi nu fi ck till att höja lönerna.
– Jag beklagar naturligtvis om de känner sig missnöjda. Men det hade kostat för mycket att göra detta, säger Mats Hansson.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.