Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Restaurangprogrammet gav bara hälften av eleverna jobb

Tre år efter studenten från hotell- och restaurangprogrammet hade bara fyra av tio tjejer och hälften av killarna etablerat sig på arbetsmarknaden. Det visar SCB:s nya undersökning.

Publicerad 13 oktober 2006

Drygt 3 500 studenter gick ut det nationella hotell- och restaurangprogrammet läsåret 1999/2000. Av dem hade bara knappt hälften etablerat sig på arbetsmarknaden år 2003, alltså tre år efter studenten. Det visar den sammanställning Statistiska centralbyrån har gjort utifrån Skolverkets register och flera andra databaser.

Det var dock betydligt fler som hade någon form av arbete, 85 procent av killarna och 80 procent av tjejerna. Däremot tjänade de inte tillräckligt mycket för att anses vara etablerade.

Undersökningen visar också att de kvinnliga studenterna har det något svårare att komma in på arbetsmarknaden. Medan nästan hälften av killarna hade heltidsjobb år 2003, var det bara fyra av tio tjejer som arbetade full tid.
En förklaringen kan vara att kvinnor oftare än män arbetar deltid och extra. Dessutom är det fler tjejer än killar som läser vidare på högskola eller annan utbildning.

Drygt var fjärde som hade jobb år 2003 arbetade som köks- och restaurangbiträde. Bland killarna var storhushåll- och restaurangpersonal den näst största yrkesgruppen. Av tjejerna jobbade 18 procent med försäljning i detaljhandeln och 16 procent inom vård- och omsorg.

Fakta: Etablerad, osäker och svag ställning i undersökningen
Med etablerad menas ingen arbetslöshet och minst 133 317 kronor i lön år 2003. De som tjänade så mycket men varit arbetslösa någon gång under året samt de som tjänade mindre, ner till 110 131 kronor, räknas som osäkra på arbetsmarknaden.
De som tjänade minst 110 131 kronor men har varit arbetslösa någon gång under år 2003 samt de som hade en årsinkomst under 110 131 kronor anses ha en svag ställning på arbetsmarknaden.

Källa: SCB

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.