»Vi griper nästan ingen«
Av de illegalt arbetande som polisen hittar är merparten helt okända för svenska myndigheter. Illustration: Mattias Käll
Fokus PAPPERSLÖSA

»Vi griper nästan ingen«

Sedan ett par år tillbaka gör polisen egna arbetsplatskontroller för att hitta illegal arbetskraft. Restauranger tillhör riskföretagen.

Publicerad 19 maj 2020
Jerk Wiberg. Foto: Privat

Restaurangbranschen är ett av områdena där det finns risk att illegal arbetskraft används, säger Jerk Wiberg, gruppchef ­för polisens inre utlännings­kontroll i region Stockholm.
– Allt som har kontanthandel och kan ha svarta pengar, som restauranger, tillsammans med bygg, städ och bilverkstäder, säger han.

Merparten av människorna de hittar som arbetar illegalt är helt okända för svenska myndigheter, berättar han. De är ofta från länder där medellönerna är en bråkdel av svenska löner.
– Medellönen i till exempel Ukraina ligger runt 2 000–3 000 kronor. Då kommer man inte hit för att turista.
När polisen påträffat misstänkta illegala arbetare i till exempel res­taurangbranschen, är det i stort sett alltid arbetsgivaren som åtalas.

Lagar och regler

I Sverige gäller arbetsmarknadens regler för alla, även för den som saknar uppehålls- eller arbetstillstånd.

Här ingår såväl arbetstidslagens regler om rimlig arbetstid liksom arbetsmiljölagens regler om bra arbetsmiljö.

Samma sak gäller kollektivavtalets regler, om det finns ett sådant på arbetsplatsen.

Det är däremot straffbart enligt utlänningslagen för en arbetsgivare att ha anställda som inte har rätt att vara och arbeta i landet. Arbetsgivaren riskerar böter eller fängelse i upp till ett år.

Den anställde grips nästan aldrig för brott, säger Jerk Wiberg.
– I de allra flesta fall lämnar vi rapporteftergift. Men de blir oftast omhändertagna enligt utlänningslagen för prövning av rätten till vistelse i landet. Det brukar bli ett rent utlännings­ärende.

I början förnekar de flesta att de ens har jobbat.

Om bilden från bland andra Fackligt center för papperslösa, att många som arbetar illegalt i till exempel restaurangbranschen blir utnyttjade, säger Jerk Wiberg att det sällan är något som kommer fram vid en arbetsplatskontroll.

Stor kontrollinsats

Under 2019 gjorde myndigheterna, däribland Polisen och Migrationsverket, flera kontrollinsatser mot bland annat restaurangbranschen. Sammanlagt besöktes 200 restauranger på över 20 orter och polisen kontrollerade över 470 personer. Av dem saknade 21 rätt att arbeta
i Sverige. Två personer uppgav att de tjänade 6 kronor i timmen.

– I det akuta skedet är det ofta som att man har hällt en hink kallt vatten över dem. I början förnekar de flesta att de ens har jobbat.
Det är först i ett senare skede, när de sitter i förvar hos Migrationsverket, som de börjar berätta om missförhållanden.

– Då kan de berätta om att chefen har tagit deras pass eller att de har jobbat väldigt långa dagar. Men då är det Migrationsverket som får föra det vidare till polisen om personen vill det.