Ur artikelarkivet arbetsrätt Arbetsrättsexperten
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Utbildning är också arbetstid

Obligatoriska möten, konferenser, utbildningar och andra arrangemang anordnas ibland på personalens fritid. Är du beordrad att vara med så ska du också få lön för de timmarna.

Publicerad 20 november 2008

Du har säkert varit med om att få en inbjudan till ­någon konferens, kurs eller liknande från din arbets­givare där arrangemanget ska genomföras på en helg eller på annan ledig tid.
Ofta brukar det heta att den där helgen är enda tiden då man kan samla personalen eftersom alla är lediga. Och ofta brukar den där kursen förenas med middag, samkväm eller något annat trevligt för personalen. Så trevligt att det känns lite trist att inte vara med. Man missar ju inte bara informationen och kunskaperna utan även god mat och samvaro.

Men ska du verkligen behöva ägna dig åt ­arbetet på din lediga dag?
Nej, normalt inte. Det är faktiskt så att du och ­arbetsgivaren har ett avtal i och med anställningen. Du ställer din tid till arbetsgivarens förfogande, och han betalar dig lön för denna tid. När du arbetar ska du ha betalt, när du har fritid får du ingen lön. (I den här artikeln bortser vi från de ersättningar du kan få enligt lag och avtal om du är sjuk och liknande).
Om arbetsgivaren vill samla all personal vid ett och samma tillfälle för till exempel en utbildningsdag, då är naturligtvis det bästa att hålla stängt för utomstående.
Men om det inte går, då måste man kanske utnyttja en dag då alla är lediga. Om arbetsgivaren då förklarar att alla måste vara med, att det är något nödvändigt för verksamheten och att det inte finns någon annan möjlighet att ta del av kursens innehåll, ja då är det en order att gå kursen.
Detsamma gäller personalmöten utanför ordinarie arbetstid. Om mötet är obligatoriskt, då är det en order att vara med på mötet.

När arbetsgivaren ger en order, då ska du göra som han säger. Du utför då ett arbete och ska få lön för detta. Hur mycket framgår av ditt avtal. Är det på din lediga dag, blir det normalt övertid.
Observera att även om arbetsgivaren är »hygglig« och bjuder på middag efter kursen så är kurstiden arbetstid.
Om arbetsgivaren lägger en kurs eller ett möte ­utöver din ordinarie arbetstid måste han/hon planera det mycket långt i förväg. Du har ju utgått från att fritid är ledig tid och planerat din tillvaro därefter. Ju senare arbetsgivaren meddelar att du ska gå kurs på ledig tid, desto större möjligheter har du att förklara att du av privata skäl har svårt att delta, även om du kan göra ditt bästa för att kunna vara med på kursen.

Ibland säger arbetsgivaren något dunkelt om att »Ja, jag vill inte beordra någon att komma…« eller »Den här utbildningen är frivillig, den som vill får komma, men det vore ju bra om du var med…«
Nöj dig inte med ett sådant luddigt besked! Närvaron är antingen obligatorisk eller frivillig.  Och skulle kursen vara frivillig, då får inte arbetsgivaren efteråt agera som om alla anställda har gått utbildningen. Den information som arbetsgivaren lämnar på en frivillig sammankomst, måste du kunna ta del av på annat sätt.
Personligen tycker jag att all utbildning, information och liknande som arbetsgivaren ger och lämnar i sin verksamhet ska ske på betald arbetstid.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här