Ur artikelarkivet Gamla arkivet
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Stora framgångar för HRF på LO-kongressen

Hotell och Restaurangfackets företrädare kunde räkna i flera framgångar när LO hade kongress i början av september.

Publicerad 1 april 2003

Mest uppmärksamhet i medierna har det väckt att LO för första gången har fått en kvinna i toppen. Det är Wanja Lundby-Wedin, 47 år, som kommer efter Bertil Johnsson.
Allra viktigast för HRF var att kongressen gick på förbundets linje i den viktiga frågan om ekonomisk brottslighet. Styrelsen hade skrivit ett tamt och undanglidande svar på en motion från Hotell och Restaurang, Handels, Fastighets och Transport.
? Vi saknar en tydlig LO-position i de här frågorna, sa HRF:s förbundsordförande John Herrström. Frågan har inte fått den dignitet i LO som är nödvändigt och vi har inte fått det engagemang från LO:s ledning som fordras.
Frågan gick till omröstning och då vann servicefacken. Med röstsiffrorna 230 för motionen mot 182 för styrelsen beslutade kongressen att LO måste engagera sig i dessa frågor, med samma kraft som man engagerar sig i sådant som arbetsmiljö och andra tunga fackliga frågor.
Välfärdspolitiken var en huvudpunkt på kongressen. Kommunals ordförande Ylva Thörn talade om rätten för den anställda att berätta om förhållandena på arbetet.
? Det handlar om yttrandefriheten för oss alla och även om alla medborgares rätt att få insyn i den offentliga verksamheten.
Den offentligt anställda har meddelarfrihet, det vill säga en rätt att meddela en redaktion om missförhållanden i arbetet. Och den anställde behöver inte riskera efterräkningar, eftersom det är förbjuden för myndigheten, arbetsgivaren, att forska efter vem som ?skvallrat för pressen?.
? Det här måste gälla även när offentlig verksamhet läggs ut på entreprenad, ansåg Ylva Thörn. Hon ville dessutom att både facket, arbetsgivaren och skolan ska upplysa om saken.
Även Eva Sjöstedt från Seko talade om rätten att yttra sig. Sekofacket, där framför allt de statligt anställda är med, hade för några år sedan en kampanj på temat ?Tala innan det blir tyst?.
? Sen kom arbetslösheten och det blev tystare och tystare, sa Sjöstedt och ville att LO ska se över hur den enskildes yttrandefrihet på arbetsplatsen kan bli starkare.
Viktiga krav som kongressen höll med om. Vad som däremot inte kom upp är att alla anställda i privat sektor har ett betydligt sämre skydd när det gäller yttrandefriheten.
Karin Bertils från HRF tog upp kraven i arbetslöshetsförsäkringen. Kraven är för hårda med tanke på de säsongsanställda i turitstnäringen, ansåg hon. Säsongen beror på klimatet och det kan den arbetslöse inte påverka.
Från början hade styrelsen haft ett mycket negativt svar på en motion om detta från HRF, men under debatten ändrade man sig och gick med på Karins förslag om att mildra arbetsvillkoret. Ännu en framgång för HRF på kongressen således.

Höjt inkomsttak
Ännu viktigare för de arbetslösa är att LO nu klart och otvetydigt kräver att inkomsttaket för ersättningen ska höjas och att ersättningen ska följa löneutvecklingen.
LO vill också ha bort karensdagarna vid ofrivillig arbetslöshet.
Sture Nordh, som är ordförande för tjänstemännen i TCO, var också gästtalare hos LO. Även han tog upp den generella värfärdspolitiken. Då är det viktigt, ansåg han, att LO inte bara talar för de allra lägst avlönade utan även för de stora mellangrupperna. Försäkringarna måste ersätta inkomstbortfallet för majoriteten av löntagare, annars kommer de i längden inte att ställa upp på att betala. Viktigast just nu är att höja inkomsttaket i A-kassan, ansåg Sture Nordh. Och han föreslog att LO och TCO ska bilda en allians för välfärden. För bryter välfärdssystemen ihop blir de stora förlorarna de lägst avlönade, varnade han.

Ensamarbete
HRF, Transport och Fastighetsfacket hade skrivit en gemensam motion om att begränsa ensamarbetet. Den hade fått en ganska njugg behandling av styrelsen, men efter en debatt där både Jouni Salonen och Karin Bertils från HRF var i elden, enade sig kongressen om en kompromiss. LO lovar nu att, som det heter, ?skyndsamt agera i frågan?.

Avskaffa kronan
Två debatter handlade om att ändra grundlagarna och avskaffa kronan. Första gången gällde det den nya europavalutan Euron. Det blev en lång och känsloladdad debatt. LO-styrelsen hade tänkt sig att kongressen skulle säga att man ville att Sverige går med i Eurosamarbetet och även rekommendera alla medlemmar att rösta så i den folkomröstning som kommer. Men styrelsen backade och beslutet blev att LO är positivt, men bara om vissa villkor är uppfyllda. Däremot ska man inte säga hur medlemmarna ska rösta. Även om denna kompromiss blev det omröstning, med 269 röster för styrelsens förslag mot 143 som ville säga blankt nej till hela EMU och efteråt lämnade en rad ombud in reservationer mot kongressbeslutet. Heta känslor med andra ord.
Andra gången grundlagarna och kronan kom upp handlade det om monarki eller republik. Här var kongressen helt enig om att avskaffa kronan.
Kungahuset har ju ingen politisk makt i vårt land. Det är riksdagens talman som utser regeringsbildare och utlyser nyval om det skulle bli aktuellt. Ändå anser LO att landets statschef ska utses i demokratisk ordning. En grundlagsutredning bör titta på detta. Och vår nuvarande talman, Birgitta Dahl, satt på första bänk när republikbeslutet klubbades i full enighet.
Nästa LO-kongress blir i Stockholm den 4-8 september år 2004.

Jouni blev vänsterkändis

Jouni Salonen från HRF och Boden har blivit en facklig kändis i Finland. Han var ett av HRF:s ombud på LO-kongressen och tillhör vänsterpartiet.
Jouni och ytterligare fyra vänsterpartister på kongressen deklarerade sin partitillhörighet några dagar före kongressen, vilket hör till ovanligheterna.
? Jag har blivit intervjuad i finska radion, berättar Jouni Salonen, som till vardags är kock på Bodensia i Boden och även är med i fullmäktige hemma. I HRF är han Norrbottensavdelningens ordförande.
? Varför blandade du dig inte i kongressdebatten när det handlade om facklig politisk samverkan?
? Det vore ingen idé, beslutet skulle inte bli annorlunda för det. Jag tror att den här frågan får mogna fram och det kommer att bli förändringar med tiden, säger Jouni Salonen.

Skiljenämnd får starkare ställning och ska lösa tvister

En fast skiljenämnd ska i fortsättningen avgöra tvister mellan förbunden och enskilda medlemmar. Även tvister mellan fackförbund inom LO ska avgöras av skiljenämnden.
Nytt jämfört med tidigare är att skiljenämnden väljs för ett år och inte som tidigare för varje tvist som dyker upp. Därmed kommer nämnden troligen att få en starkare ställning.

Gratis för medlemmen
Nytt är också att när tvisten står mellan en enskild medlem och ett förbund, så ska förbundet betala kostnaden. Det ska alltså inte kosta medlemmen något att få sin sak prövad av skiljenämnden. Sitt eget ombud måste man dock betala själv.
En tvist kan till exempel gälla uteslutning eller någon som vägras medlemskap.
Syftet med förändringen, som togs i enighet på LO-kongressen, är att öka medlemmens rättssäkerhet.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här