Sjuka krav på intyg
Förstadagintyg krävs in felaktigt. Bilden är arrangerad. Foto: Julia Sjöberg
sjukintyg

Sjuka krav på intyg

Det finns arbetsgivare som struntar i reglerna och kräver in läkarintyg från första sjukdagen. Sjuka anställda vågar inte stanna hemma utan tar sig in till jobbet. – Man vill inte betala sjuklön eftersom man inte »får någonting för det«, berättar en HRF-medlem.

Publicerad 8 november 2017

Den som blir sjuk får själv avgöra om hen behöver vara hemma från jobbet de första sju ­dagarna. Läkarintyg krävs först från den åttonde dagen.
Men arbetsgivare har enligt sjuklönelagen rätt att begära sjukintyg redan tidigare, om det finns särskilda skäl för det.

Problemet är att alltför många arbets­givare begär förstadagsintyg utan att ha några särskilda skäl. Det visar sig när Hotellrevyn kontaktar Hotell- och restaurangfackets åtta lokala avdelningar.
Samtliga har stött på okunniga arbetsgivare som begärt förstadagsintyg av tveksamma skäl.

Viktoria Melin. Foto: Rebecka Uhlin

Viktoria Melin, ombudsman på Hotell- och restaurangfacket i Stockholm, var nyligen med om att en arbetsgivare begärde förstadagsintyg för samtliga anställda.
– Den nya ledningen på ett hotell skickade ut mejl om att alla hädanefter måste lämna läkarintyg vid första sjukskrivningsdagen. »All sjukskrivning som inte har läkarintyg räknas som olovlig frånvaro«, skrev de.
Arbetsgivaren hävdade att de hade rätt att begära läkarintygen eftersom det var mycket korttidssjukskrivningar.
– De sade att de anställda ljög, de var inte sjuka på riktigt.

Viktoria Melin hade en överläggning med arbetsgivaren där hon förklarade att det inte är tillåtet att begära förstadagsintyg för alla.
– Resultatet blev att de gick ut med ny information till alla anställda om att det inte behövdes förstadagsintyg.

En medlem berättar

Det finns arbetsplatser där samtliga anställda uppmanas ordna läkarintyg från första sjukdagen, berättar en HRF-medlem. – De ringer redan under karensdagen och frågar: »Du kommer väl till jobbet i morgon?« De försöker tjata in folk. Många vågar inte säga nej utan jobbar trots att de är sjuka. Den arbetsgivaren har till och med åkt hem till anställda för att se om de är hemma. – Man vill inte betala sjuklön eftersom man inte »får någonting för det«.

Assistenten Ann-Sofie Tsupukka på HRF Öst har svarat på många frågor om intygen.
– Medlemmen kan säga att arbetsgivaren begär förstadagsintyg. »Har du varit sjuk?«, frågar vi. »Nej, inte det senaste året«, svarar medlemmen. Vi får förklara att begäran om förstadagsintyg ska vara väl förankrad och att det är något som ska tas upp redan innan någon blir sjuk.

Arbetsgivaren ska enligt HRF:s kollektivavtal hänvisa personen till läkare och även stå för kostnaden. Saknas företagshälsovård hänvisar arbetsgivaren till vårdcentral. Detta har ställt till det för medlemmar, berättar Ann-Sofie Tsupukka.
– Medlemmar berättar att vårdcentralen inte vill skriva intyg utan hänvisar till att man har rätt att vara sjuk i sju dagar.

Anette Olsson, ombudsman på HRF Mitt, har varit i kontakt med en vårdcentral som sagt att de inte vill ta emot personer som bara är lite förkylda.
– När arbetsgivaren okynneskräver förstadagsintyg tar man upp vårdcentralens tider och gör det svårare för dem som verkligen behöver medicinsk vård.

Begäran om förstadagsintyg kan vara ett sätt att utöva makt.Anette Olsson

Det finns ett spann mellan när förstadags­intyg är befogat och när det används på fel sätt, säger Anette Olsson.
– Begäran om förstadagsintyg kan vara ett sätt att utöva makt. En arbetsgivare som är förbannad av någon anledning vill göra arbetstagaren obekväm. Det saknas oftast skriftlig begäran, det är mer något som de slänger ur sig i farten.
Men hon har också haft kontakt med arbetsgivare som haft anställda som sjukskrivit sig av tveksamma skäl.
– Arbetsgivaren hade hört att personen arbetade någon annanstans. Då kan det eventuellt vara befogat.

Pelle Brandt. Foto: Anna-Karin Nilsson

Arbetsgivare försöker ofta få intyget när personen redan är hemma och är sjuk, berättar Pelle Brandt, HRF avdelning Karlstad.
– Det finns oftast inga som helst grunder för det. Till saken hör att de inte får göra det när sjukskrivningen redan påbörjats. Och arbetsgivaren anvisar inte heller någon läkare utan det får man lösa själv.

I de flesta fallen backar arbetsgivaren från ogenomtänkta krav på förstadagsintyg när ombudsmännen väl förklarat vad som gäller. Men det finns de som håller fast vid kravet även när de saknar rimliga skäl.

Vem gör vad?

  • Läkaren. Skriver sjukintyg, kan rekommendera sjukskrivning. Företagshälsovård och vårdcentraler ska skriva intygen. I praktiken är det svårt att få tid på vårdcentral för detta.
  • Facket. Kan inte förhandla om rätten till sjuklön. Däremot hanterar HRF lönetvister där sjuklön inte har betalats ut.
  • Försäkringskassan. Avgör tvister om rätt till sjuklön och om sjuk­lönegaranti ska beviljas. Hanterar särskilt högriskskydd.

Ombudsmannen Mikael Berge på HRF avdelning Väst har till och med stött på att arbetsgivare begärt förstadagsintyg, fått intyget och sedan ändå krävt att den anställda ska arbeta.
– Trots läkarintyg och trots att personen bevisligen var sjuk ifrågasatte arbetsgivaren intyget.

Han har också varit med om att arbetsgivare jagar dem som är sjuka för att få dem att komma till jobbet.
– De anställda blir rädda för repressalier och tar sig till jobbet trots att de är sjuka.

Om arbetsgivaren vägrar att betala sjuklön går det att ansöka om att få sjuklönegaranti hos Försäkringskassan. Stöd av läkare ökar chansen att det blir sjuklön. Har arbetsgivaren erbjudit andra arbetsuppgifter som verkar rimliga blir det avslag.
Om den anställde får rätt betalar Försäkringskassan ut sjuklönegaranti och kräver i sin tur arbetsgivaren på beloppet. Många arbetsgivare väljer i det läget att själv betala sjuklönen.
– Det är bra att möjligheten finns, men det blir en lång process innan Försäkringskassan har utrett saken, säger Mikael Berge.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här