Dina rättigheter hotellrevyn granskar
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Sju förtroendevalda berättar

I Hotellrevyns undersökning fick de förtroendevalda berätta med egna ord om hur de bemöts i sitt uppdrag. Här är citat från sju fackligt aktiva.

Publicerad 28 augusti 2013

»–––Det var problem i början, men det blev bättre när arbets­givaren lärde sig att sam­arbeta med facket.«

»Det är en kamp. Allt ifrån antydningar och regelrätta påhopp. Brott mot kollektivavtalet varje dag.«

»–Så fort jag kommer med argument säger arbetsgivaren: Jaså, facket vill ditten och datten, kom inte här och tro att du är något.«

»–Jag får ofta höra att jag är så negativ men jag anser att man även bör vara lite kritisk och fundera lite längre.«

»–– –Chefen ser inte att det fackliga arbetet man gör genererar något utan bara är en kostnad. Ifrågasätter om jag verkligen är lämplig som platsombud.«

»Jag får intrycket av att de är rädda och får oftast inget positivt svar från dem när det gäller det fackliga arbete jag försöker göra.«

»En annan person i min position kanske hade känt sig trakasserad av skämt om facket. Jag blir bara starkare av idioter.«

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.