Ur artikelarkivet Arbetstid
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Sex frågor och svar om personalliggare:

Publicerad 9 november 2006

1. Vilka måste ha en liggare?
Restauranger, nattklubbar, pizzerior, kaféer, centralkök, personalmatsalar, gatukök, cateringföretag och frisörer. Dock inte företag där de enda arbetande är näringsidkaren själv, make eller make och barn under 16 år.

2. Hur ska liggaren se ut?
Den kan antingen vara i form av en bok med numrerade sidor eller i elektronisk form. Om den skrivs för hand måste en bläckpenna användas. Där ska stå näringsidkarens namn och personnummer eller organisationsnummer.

3. Vad ska stå i den?
Namn och personnummer på de som jobbar ska antecknas varje dag tillsammans med klockslagen när personalen börjar och slutar sitt arbetspass. Om en person har flera arbetspass på samma dag, ska dessa antecknas separat.

4. Vilka ska stå med i liggaren?
Alla som arbetar på arbetsplatsen, även oavlönade och personal från bemanningsföretag.

5. Hur länge måste den sparas?
Den måste sparas i två år efter det år som den gäller.

6. Vad kan hända om liggaren inte sköts?
Vid en inspektion måste liggaren kunna visas upp. Om det inte finns någon liggare kan arbetsgivaren få betala en kontrollavgift på 10 000 kronor och 2 000 kronor för varje anställd som inte finns registrerad i boken. Om det finns brister vid flera kontroller kan arbetsgivaren tvingas betala 20 000 kronor.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.