Ur artikelarkivet arbetsrätt Arbetsrättsexperten
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Semesterrätt för dig som byter jobb

Se till att du får ut din semesterersättning eller får med dig dina semesterrättigheter när du slutar på jobbet.

Publicerad 20 januari 2010

Om du slutar eller blir uppsagd från ditt jobb har du alltid rätt att få ut den semester du har kvar i form av semesterersättning. Semesterersättning innebär att den del av din semester du inte hunnit ta ut som ledighet räknas om till pengar. Den här semesterersättningen ska du få så snart som möjligt och senast en månad efter att du slutat.
Om du inte får ut den i tid, bör du kontakta facket. De har nämligen rätt att förhandla för dig även efter det att du har slutat. Du får inte vänta för länge. Dina krav får nämligen inte vara äldre än två år.
Men det finns några undantag från den här regeln.

Om ditt företag övergår till annan arbetsgivare förs dina semesterrättigheter över till det nya företaget. Detta gäller även när det enbart är verksamheten eller del av verksamheten som övergår till ny arbetsgivare.
För att det ska vara fråga om en övergång ska verksamheten fortsätta som vanligt utan avbrott, det ska alltså röra sig om i princip samma verksamhet, med samma gäster, lokal och så vidare. Du har en ny ägare och antagligen en ny chef, men i övrigt ska det inte innebära så stora förändringar på din arbetsplats. Vid en övergång följer normalt den personal som så vill med till den nye arbetsgivaren. Och eftersom personalen förs över, följer semesterrättigheterna automatiskt med. Du behöver inte göra någonting för att bevaka dina semesterrättigheter om verksamheten övergår i ny verksamhet.

Om ditt företag går i konkurs är det mycket viktigt att du kontrollerar att konkursförvaltaren har rätt uppgifter om dina semesterrättigheter. Ibland händer det att verksamheten fortsätter med en ny ägare och att du ­arbetar på som vanligt och tar semester som om ingenting hänt. Men om ingen vill ta över driften och företaget läggs ned, då har du rätt att få ut din kvarstående semester i form av semesterersättning.

Det tredje undantaget gäller när du byter företag inom samma koncern. Det räknas som att du har fått en ny arbetsgivare och för att kunna utnyttja dina intjänade semesterförmåner från din tidigare arbetsgivare måste du göra följande:
1 Du måste förklara både för din tidigare arbetsgivare och för din nye arbetsgivare att du vill föra över dina intjänade semesterförmåner till din nya anställning.
2 Du måste göra det senast en månad efter det att du slutade din tidigare anställning.
3 Du får inte ta ut semesterersättning från din ­tidigare arbetsgivare.
Även om du har exakt samma villkor på ditt nya jobb som tidigare, innebär det inte att du automatiskt får ut ­semester som du tjänat in hos din tidigare arbetsgivare. Du måste alltså på­peka det för din nye arbetsgivare. Och du måste berätta för din gamle arbets­givare att du inte vill ha ut någon semesterersättning av det gamla företaget, utan att dina intjänade dagar ska föras över till din nye arbetsgivare. Du kan ju inte få ut samma intjänade semester två gånger.
I det här fallet blir det alltså så att din tidigare ­arbetsgivare betalar ut din semesterersättning till din nye arbetsgivare som sedan ser till att du får semester.
Du kan läsa mer om detta i 31§ semesterlagen och i en ny dom från Arbetsdomstolen (80/09).

Ny semesterlag på gång

Den 1 april 2010 så börjar en del förändringar i semesterlagen att gälla. Bland annat §30 b om överföring av semesterförmåner mellan anställningar hos samma arbetsgivare. Paragrafen slår fast att två efter varandra följande anställningar hos samma arbetsgivare ska räknas som en arbetsgivare. Förutsättningen är att det inte är mer än ett par veckor mellanrum mellan jobben.

Fler nyheter:

  • Korttidsanställda får samma rätt till semesterledighet och semesterlön som övriga arbetstagare. Rätten till semesterledighet gäller oavsett anställningens längd eller antalet arbetade timmar.
  • Ny beräkningsregel för semesterlön. I §16 a och 16 b har procentregeln fått sällskap av sammalöneregeln.
  • Tiden för semesterlönegrundande frånvaro har kortats från två intjänande år till ett år.
  • Beräkningen av semesterlön för sparade dagar har förenklats.
  • En ny regel har tillkommit, om semesterlön när semester inte har kunnat läggas ut.
Källa: LO-TCO Rättsskydd

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.