Ur artikelarkivet Gamla arkivet
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Sänkt skatt för fackanslutna

Publicerad 12 februari 2002

I december beslutade riksdagen om skattereduktionen för facklig avgift.
Beslutet gör att man får en minskad skatt på 40 procent av avgiften till A-kassan och 25 procent av avgiften till fackföreningen.
Man behöver inte själv ansöka om skattereduktionen eller göra något avdrag på deklarationsblanketten, allt görs automatiskt.
Facken och a-kassorna kommer att skicka in kontrolluppgifter om vilka avgifter som har betalats.
Skattereduktionen gäller bara dem som har betalat minst 400 kronor i fackavgift under ett år.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.