Valet 2010
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Så tycker partierna om miljöfrågorna

Miljöfrågor är viktiga för Hotell- och restaurangfackets medlemmar. Här är partiernas planer för att stoppa utsläpp och minska oljeberoendet.

Publicerad 22 juni 2010
  • Socialdemokraterna Vill att skatten på koldioxid ska höjas med 10 öre 2011 och med 7 öre till 2012. Vill införa sänkt fordonsskatt på bussar för att dämpa effekten av koldioxidskatten. Vill satsa 600 miljoner på att kommuner och företag ska använda klimatvänlig teknik.
  • Vänsterpartiet Vill bygga ut vindkraften och järnvägen. Tänker satsa på utsläppsminskningar i kommuner. Vill ha ett miljöanpassat jordbruk för att förbättra miljön i Östersjön.
  • Miljöpartiet Vill ha en tydligare märkning av livsmedel och att konsumtionen av kött ska minska av miljöskäl. Vill höja klimat- och energiskatter. Inkomsterna från miljöskatterna ska användas till utbyggnad av järnväg och kollektivtrafik och till forskning som gör det lättare att exempelvis klimatanpassa bostäder.
  • Moderaterna Miljöpolitiken ska präglas av en helhetssyn. Vill genom EU arbeta för att få en bättre miljö. Vill satsa pengar till forskning för en säker kärnkraft och alternativa energikällor för minskade koldioxidutsläpp.
  • Folkpartiet Vill att det ska kosta att släppa ut koldioxid. Vill avveckla kolkraften och minska användningen av naturgas och olja. Vill att fler ska använda bränslesnåla fordon.
  • Centerpartiet Vill minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent under de kommande tio åren. Vill satsa på vindkraft och solenergi. Vill satsa på järnväg och sjöfart och minska tunga transporter.
  • Kristdemokraterna Vill minska utsläpp av växthusgaser med 30 procent under de kommande tio åren. Vill behålla kärnkraften. Vill effektivisera energianvändningen med 20 procent inom offentlig sektor.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här