Ur artikelarkivet arbetsrätt Arbetsrättsexperten
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Så tolkar du ”tillräckliga kvalifikationer”

Vid omplaceringar och omorganisation pratas det ofta om tillräckliga kvalifikationer. Vi reder ut vad det är.

Publicerad 16 november 2011

Du har säkert hört uttrycket »sist in – först ut«. Det kan du stöta på om din arbetsgivare vill göra driftsinskränkningar och säga upp personal. Det kallas för arbetsbrist, men det behöver inte alltid saknas arbete. Det räcker med att företagets ägare vill öka vinsten eller av andra skäl vill minska på arbetsstyrkan.
När arbetsgivaren ska säga upp på grund av arbetsbrist ska det ske i viss turordning. Enligt reglerna i anställningsskyddslagen gäller då den huvudprincipen att arbetstagare med längre anställningstid ska ges företräde till fortsatt arbete framför den med kortare anställningstid. Den som har kortare anställningstid ska alltså sägas upp före den med längre anställningstid. Det är därför det kallas »sist in – först ut«.

Den här regeln
kompletteras med en annan, egentligen ännu viktigare bestämmelse. Den som får stanna kvar på arbetsplatsen kan ju få ta över arbetsuppgifter från den som sägs upp. Då måste han eller hon ha tillräckliga kvalifikationer för de nya ­arbetsuppgifterna.
I lagen förklaras inte vad som menas med tillräckliga kvalifikationer. Men Arbetsdomstolen, som dömer i arbetsrättsmål, har genom olika domar bestämt en praxis för vad som gäller.
Arbetsgivaren ska bevisa att du inte har tillräckliga kvalifikationer. Utgångspunkten är alltså att du klarar av ditt nya jobb.
Du ska ha de allmänna kvalifikationer som krävs för arbetet. Man kan jämföra det med de krav arbets­givaren skulle ställa om han eller hon sökte nytt folk till tjänsten.
Du behöver inte kunna utföra arbetsuppgifterna direkt. Du har rätt till en viss inlärningstid. Hur lång den är, det är svårt att avgöra. Det varierar från fall till fall. Men jag tror att arbetsgivaren inte ska behöva tåla mer än sex månaders inlärningstid.
Däremot kan du inte kräva omskolning. Om du aldrig tidigare har utfört arbetsuppgifterna, kan det därför vara svårt att påstå att du har tillräckliga kvalifikationer.

Ofta sker en omorganisation i samband med uppsägningar. Om det då uppstår helt nya tjänster eller gamla arbetsuppgifter fått nytt innehåll, då får arbetsgivaren ställa krav på att du kan utföra de nya arbetsuppgifterna. Men kraven får inte vara överdrivna eller obefogade.
Arbetsgivaren får inte heller bara hitta på nya krav för en tjänst om det inte är befogat av organisatoriska skäl. Men det är alltså tillåtet att exempelvis slå ihop två tjänster till en, och då ska du ha tillräckliga kvalifikationer för den nya sammansatta tjänsten.
Men framför allt – du behöver inte vara bäst. Arbetsgivaren får alltså inte jämföra dig med andra anställda och ge företräde till den eller de som han eller hon tycker utför arbetet bättre än du. Det kanske arbetsgivaren »tjänar på«. Men det är inte tanken med anställningsskyddet. Det ska skydda dig så länge du har tillräckliga kvalifikationer.
Men min erfarenhet säger mig att arbetsgivaren har rätt stor möjlighet att skapa nya tjänster i samband med driftsinskränkningar och där sätta upp krav som innebär multikompetens som du kanske inte har.
Det är därför mycket viktigt att du i tid ser till att du får vidareutbildning och kompetensutveckling. Arbetsgivaren är skyldig att ge dig det under din anställning.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här