Ur artikelarkivet arbetsrätt Arbetsrättsexperten
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Så tar du hand om minderåriga kollegor

Nattarbete, övertidsjobb och under tolv timmars nattvila. Sådant ska minderåriga anställda inte utsättas för.

Publicerad 25 juni 2009

Det är spännande och roligt att tjäna egna pengar, och en sommarjobbare vill gärna göra allt som övriga anställda gör. Men det finns många regler för minderåriga anställda.
Ett tips är att titta i Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1996:1 om minderåriga. Reglerna gäller för alla ­arbetstagare under 18 år. Som arbetstagare i det här fallet räknas den som har en anställning efter fullgjord skolplikt, eller har ett feriearbete, efter­middagsarbete eller liknande. Reglerna gäller också den som genomgår lärlingsutbildning. Däremot ­omfattas exempelvis inte prao-elever.
Arbetsgivaren ansvarar för att arbetet sker under ledning och tillsyn av en lämplig person. Dessutom ska skyddsombudet på arbetsplatsen få reda på vad den minderåriga ska arbeta med.

För alla minderåriga gäller dessutom att de ska ha minst 36 timmars veckovila och att de inte får arbeta mer än sju dagar i sträck. Arbetsgivaren ska också se till att de ska ha en rast på minst 30 minuter om de arbetar mer än 4,5 timmar om dagen.
Minderåriga får inte heller utföra riskfyllt eller starkt psykiskt påfrestande ensamarbete exempelvis i kvällsöppna butiker, kiosker eller liknande.
Förutom de olika paragraferna i författningen finns också en bilaga som i detalj tar upp vilka riskfyllda ­arbetsuppgifter som är förbjudna för minderåriga.
Detta är tvingande regler. Dessutom måste arbetsgivaren alltid göra en riskbedömning om hur farligt ­arbetet kan vara just med hänsyn till åldern. I arbetsmiljölagen står det att en person under 18 år inte får anlitas eller utföra arbete som medför risk för olycksfall, överansträngning eller annan skadlig inverkan.

I AFS 1996:1 finns en uppräkning över vilka arbetsuppgifter en minderårig skulle kunna utföra inom olika yrken.
För restaurangarbete är det tillåtet med lättare brickplockning och handräckningsarbete i barservering, konditori och liknande.
Av de här råden framgår också att knivskador och fallskador är vanliga. Tunga lyft eller ensidiga arbeten kan också vara särskilt farliga för en växande människa, även om arbetsmomenten i sig kan vara enkla. Lägg märke till att dessa regler gäller även om den minderårige ingår i arbetsgivarens familj eller hushåll. Även om anställningsskyddslagen kanske inte gäller för barnet ifråga, omfattas han eller hon ändå av de regler jag har förklarat ovan.
Så var rädda om de minderåriga.
Du hittar författningssamlingen på Arbets­miljöverkets hemsida www.av.se.

Åldersgränser

Det finns några olika åldersgränser när det gäller när, hur och med vad en minderårig får arbeta. Här är de viktigaste.
Den som har fyllt 13 år får utföra enkla och ofarliga arbetsuppgifter, arbeta högst två timmar per skoldag och högst tolv timmar i veckan och ska ha minst 14 timmars sammanhängande ledighet för nattvila. 13-åringen ska inte arbeta ­mellan 20.00 och 06.00.
Den som har fyllt 16 år och fullgjort sin skolplikt får arbeta högst åtta timmar om dagen och högst 40 timmar i veckan. 16-åringen ska ha minst tolv timmars sammanhängande ledighet för nattvila. Han eller hon ska inte jobba mellan 22.00 och 06.00 eller mellan 23.00 och 07.00.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här