Ur artikelarkivet arbetsrätt Arbetsrättsexperten
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Så påverkar nya semesterlagen dig

Från den 1 april får visstidsanställda samma rätt till semester som fast anställd personal.

Publicerad 17 mars 2010

Semesterlagen kommer snart att förändras. Framför allt har man förstärkt reglerna för visstidsanställda. Från den 1 april får visstidsanställda samma rätt till semester som fast anställd personal.
Först lite om grunderna i semesterlagen som inte är förändrade:
Tanken är att du ska få möjlighet att vila upp dig under semestern, hämta krafter och sedan återgå i arbetet som en ny människa. Därför går det inte att få ut pengar i stället för ledighet. Du tjänar in semestern under ett år (intjänandeåret) för att sedan ta ut betald semester året efter (semesteråret). Du har ingen skyldighet att ta ut obetald semester. Antingen får arbetsgivaren sysselsätta dig under din ledighet eller betala förskott.
Du har rätt till extra betalt under din semester. Det kallas för semestertillägg och är i avtalet SHR Riks 12,72 procent av din lön. Du också har rätt att få ut fyra lediga veckor i sträck. I avtalet SHR Riks är semesterperioden 15 maj – 15 september. Arbetsgivaren ska lägga ut denna semester utan att du ber om det.

Nu till några av nyheterna:
Från den 1 april har du rätt till ledighet oavsett hur lång din anställning är. Före 1 april gällde att om ­anställningen skulle vara kortare än tre månader och under 60 timmar, hade du ingen rätt till semesterledighet. I stället fick du ut semester­ersättning när du slutat. Nu får du rätt till ledighet även under kortare anställningar (5§ semester­lagen).
När du har flera på varandra följande tidsbegränsade anställningar hos samma arbetsgivare, exempelvis vikariat eller allmän visstid, räknas det, i semesterhänseende, som en anställning. Det får dock bara vara ungefär ett par veckors uppehåll mellan de olika anställningarna, annars räknas de inte som sammanhängande (30b§). Du måste också förklara för arbetsgivaren att du vill föra över din intjänade semesterrätt till nästa anställning i stället för att få ut semestersättning.

Tanken med dessa båda förändringar är att du som är visstidare ska ha samma rättigheter som fast anställda. Har du flera kortare vikariat hos samma arbetsgivare är alltså tanken att du ska kunna tjäna in semester från alla dessa visstidsanställningar och sedan få ut betald semester året efter.
Men du behöver inte göra på det här sättet. Du och arbetsgivaren kan komma överens om att göra på det »gamla sättet«, det vill säga att du i stället för ledighet får ut semesterersättning, senast en månad efter anställningens slut. Lägg märke till att ni i så fall ska vara överens om saken.
Så här säger lagen: »När det ­gäller en anställning som avses pågå i högst tre månader och som inte varar längre tid, får det avtalas att semesterledighet inte ska läggas ut. I sådant fall har arbets­tagaren rätt till semester­ersättning.«
Vill du inte ha semester­ersättning, har du alltså rätt till ledighet i stället. Sedan kan det ju vara så att arbetsgivaren gör klart för dig att om du inte accepterar semesterersättning, då får du inte jobbet.
I så fall tycker jag att du ska ta kontakt med facket. Ett sådant villkor kan nämligen strida mot god sed och vara ogiltigt. Så var uppmärksam, läs igenom anställningsavtalet noga och stå på dig om du vill ha ledighet i ­stället för semesterersättning.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.