Ur artikelarkivet arbetsrätt Arbetsrättsexperten
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Rätt att vara ledig under sorgliga omständigheter

När någon i familjen blir sjuk eller avlider måste du som anhörig ofta vara frånvarande från jobbet. Här är din rätt till ledighet.

Publicerad 25 maj 2011

Det här är ingen rolig text eftersom det handlar om begravning och sjukdom. Men det kan vara bra att veta att du i vissa fall kan få ­ledigt bland annat för att vårda din sjuka mor eller far.

Vi börjar med permission. Permission står ofta inskrivet i kollektivavtalet och det innebär att du får vara ­ledig med lön under en kort period. I kollektivavtalet SHR Riks är det högst en dags ledighet samt om nödvändigt högst två resdagar.
Det kan också finnas särskilda överenskommelser just på din arbetsplats om permission.

Det vanligaste är att du får permission om en nära släkting eller make/maka/partner ­avlider och för att vara med på begravningen. Nära släkting brukar i första hand vara barn eller föräldrar. I avtalet SHR Riks finns en lista över vilka andra anhöriga som räknas som nära.
Men det kan också vara så att den som avlidit var en lite mer avlägsen släkting till dig, men som du haft en nära relation till. Då kan du alltid förklara det för din arbetsgivare och kanske få ledigt i alla fall.

Om du inte har rätt att få permission, kan du begära tjänstledigt utan lön. Jag tror det är få ­arbetsgivare som helt vägrar dig att åka till en begravning för en nära anhörig, men du kan alltså få löneavdrag.
Permission kan också ges i andra situationer. SHR Riks nämner bland annat eget bröllop, egen 50-­årsdag, akut behov av läkar- eller tandläkarbesök och ­vårdbesök anvisade av företagsläkaren.
Men det finns alltså ingen laglig skyldighet för ­arbetsgivaren att ge dig permission. Däremot finns ett par lagar som ger dig rätt till andra typer av ledighet.

Du har rätt till ledigt från jobbet för att vårda en närstående (SFS 1988:1465) som är sjuk. För att få ledigt, måste du ha rätt till närståendepenning. Hur du kan få det framgår av socialförsäkringsbalken (47 kap). Om du vill utnyttja den här möjligheten ska du meddela din arbetsgivare så snart som möjligt.

Du har också rätt att vara ledig av trängande familje­skäl (SFS 1998:209). Det ska röra sjukdom eller olycksfall där din närvaro är absolut nödvändig, som det står i lagen. Det ska alltså handla om ett akut läge och inte vård under längre tid. Ledigheten är alltså begränsad i tid. Lagen bygger på ett EU-direktiv.

En tredje ledighet är att du kan få ledigt för att pröva annat arbete på grund av sjukdom (SFS 2008:565). Den här lagen är ganska ny och ger dig rätt att vara ledig under högst ett år. Du måste ha haft nedsatt arbetsförmåga för ditt ordinarie arbete under minst 90 dagar och dessutom fått ett arbete hos en ­arbetsgivare från dag 91 till dag 180 av din sjukperiod. Du måste alltså ha ett annat jobb fixat för att kunna få tjänstledigt från ditt vanliga jobb.

Arbetsgivaren får inte för­sämra din lön eller andra villkor för att du utnyttjar de här ledigheterna. Arbetsgivaren ska behandla dig som om du aldrig använt dig av de här ledigheterna. Du ska varken komma i bättre eller sämre läge än dina ­arbetskamrater bara för att du vårdat din gamla mamma någon vecka. Det är ett speciellt skydd för dig.

Jag har angett Svensk författningssamling (SFS) efter lagarna. Gå in på www.riksdagen.se och klicka på lagar så kan du få fram lagtexterna.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här