Ur artikelarkivet arbetsrätt Arbetsrättsexperten
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Övervakad på jobbet

Arbetsgivaren bör bara använda kameraövervakning i nödfall. Inte för att mäta arbetsprestationer eller för att smygfilma.

Publicerad 21 september 2011

Din arbetsgivare får inte använda kamera­övervakning hur som helst. Syftet ska vara att förebygga brott eller olycksfall, inte att mäta arbetsprestationer. Dessutom ska du veta om att det finns övervakningskameror på jobbet.  
Arbetsgivare har i alla tider kunnat övervaka ­eller kontrollera sina anställda. En del tycker att det är helt okej, andra anställda uppfattar det som kränkande.
I den här artikeln tar jag upp övervakningskameror. Om din arbetsgivare vill sätta upp övervakningskameror där allmänheten har tillträde, då måste han eller hon ha tillstånd från länsstyrelsen.

I utrymmen dit
allmänheten inte har tillträde, till exempel lager­, personal­utrymmen, kontor och sådant, behövs inte tillstånd från läns­styrelsen. I stället gäller ­personuppgiftslagen (PUL).
PUL reglerar två olika intressen:
Ditt intresse att värna om din personliga integritet – det vill säga att slippa bli övervakad.
Arbetsgivarens intresse av övervakning – att veta var folk befinner sig och att exempelvis förebygga brott.
Enkelt uttryckt kan man säga att det alltid ska finnas en anledning till kameraövervakning. Därför måste man först ställa sig några frågor om det är rätt metod:
Vilka är problemen? När, var och hur ofta inträffar de? Kan det finnas andra lösningar än övervakning?
Om det exempelvis förekommer stölder på ett visst område, kanske det räcker med att förstärka skal­skyddet just där. Glömmer folk att stänga dörrar, kan det lösas med påminnelseskyltar.
Om nu det ändå sätts upp kameror, finns följande regler och rekommendationer:
Arbetsgivaren måste förhandla med facket innan beslutet fattas och helst komma överens om åtgärden. Men arbetsgivaren kan också fatta ett ensidigt beslut.
Alla måste informeras om varför kameran sitter där. Det gäller både anställd och inhyrd personal samt besökare.

Tiden och omfattningen bör begränsas så långt det går. Om stölderna inträffar på kvällarna ­behöver inte kameran stå på hela dagen. Om stölderna sker på lagret behövs ingen kamera i personalrummet.
Inspelat material ska sparas så kort tid som möjligt, i normalfallet maximalt några veckor.
Det bör finnas nedskrivna regler och rutiner om vilka som får se på materialet och varför.
Övervakningen bör utvärderas efter en tid. Ger den avsedd effekt? I så fall ska övervakningen upphöra. Om problemet ­finns kvar, bör man pröva andra metoder.
Det är normalt sett tillåtet att använda över­vakningskameror för särskilda behov. Det kan vara platser som kan utsättas för stölder och rån mer än ­normalt. En kamera kan också sättas upp för att förebygga olycksfall i arbetet.
Det är däremot normalt sett inte tillåtet att använda dolda kameror. De får heller inte användas för att mäta anställdas arbetsprestationer. Det är en alltför ­ingripande åtgärd i den personliga integriteten.
Men allra helst ska man försöka finna andra ­lösningar.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här