Ur artikelarkivet arbetsrätt Arbetsrättsexperten
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Om du insjuknar eller vabbar på semestern

Om du eller ditt barn blir sjukt under din semester kan du få räkna av de dagarna från din ledighet.

Publicerad 23 juni 2010

Baciller bryr sig inte om semester. Om du eller ditt barn blir sjukt under din ledighet och du har rätt till tillfällig föräldrapenning, får du räkna av de dagar barnet är sjukt från semesterledigheten. Men du måste begära det omedelbart.Tanken med semester är att du ska vila upp dig. Det är exempelvis därför semesterdagar under pågående anställning inte kan ersättas med pengar. Du ska helt enkelt vara ledig och återvända utvilad till jobbet.

I semesterlagen finns därför vissa regler om vad som händer om något oförutsett inträffar på semestern.
Om du själv blir sjuk, har du rätt att räkna av dina sjukdagar från semesterledigheten. Om du är sjuk är ju din rörelsefrihet begränsad och då kan du inte göra det du normalt skulle kunna göra på din semester.

Nu har det kommit en ny dom från arbetsdomstolen (AD) som dessutom ger dig rätt att räkna av tillfällig föräldraledighet från semesterledighet. Men du måste begära det utan dröjsmål, det vill säga i princip från och med den dag du vill räkna bort.

Det här beror på att semesterlagen har regler om så kallade semesterlönegrundande frånvaro. Du tjänar alltså in semester även om du är frånvarande men bara om frånvaron bland annat beror på:

  • Om du själv är sjuk – i princip kan du vara sjuk upp till 180 dagar under ett intjänandeår utan att förlora någon semester.
  • Ledighet enligt föräldraledighetslagen om tillfällig föräldraledighet – det som brukar kallas vård av sjukt barn – upp till 120 dagar. För ensamstående föräldrar upp till 180 dagar.
  • Om du har havandeskapspenning, det vill säga att du på grund av din graviditet inte får utföra arbete som kan vara farligt för dig eller ditt foster och om arbetsgivaren då inte kan erbjuda dig lättare arbete.

Samma regler gäller också om du är ledig för att förebygga överförande av smitta, om du är ledig för närståendevård, deltar i svenskundervisning för invandrare och några fler fall. Du hittar dem i semesterlagens 17§.

Om du är frånvarande från jobbet i dessa fall har du alltså rätt att byta din semesterledighet mot exempelvis ledighet med tillfällig föräldrapenning för vård av barn.
Men, och det är mycket viktigt, du måste begära detta omedelbart hos din arbetsgivare. Det duger alltså inte att vänta till du är tillbaka på jobbet.
Samma sak gäller om du själv blir sjuk. Ring arbetsgivaren, även om du är utomlands, och berätta att du vill att dina sjukdagar räknas av från din semesterledighet. Om du inte gör det, behöver arbets­givaren inte räkna av semesterdagar.

Domen tog också upp preskriptionstiden. Preskription innebär att man förlorat sin rätt att kräva något för att kravet är för gammalt.
Om du har anmält i tid att semester ska räknas av, men arbetsgivaren vägrar det ska du omedelbart kontakta facket. Då har facket fyra månader på sig att begära en förhandling med arbetsgivaren för att lösa frågan. Men ditt krav får inte vara äldre än två år. Då räknar man två år från utgången av det semesterår då du begärde avräkningen.
De här tidsreglerna gäller de flesta krav och fordringar. Men det kan finnas andra regler i ditt kollektivavtal så läs det först!

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.