Ur artikelarkivet arbetsrätt Arbetsrättsexperten
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Om arbetsgivaren går i konkurs

Kontakta facket direkt om du anar att företaget du jobbar på är på väg att gå omkull. Annars kan du förlora dina pengar.

Publicerad 26 maj 2009

Att vara på obestånd (eller insolvent som det också kallas) innebär att ett företag eller en person inte kan betala sina skulder och att den oförmågan inte är tillfällig. Du kanske inte får ut din lön i tid eller att du bara får ut delar av din lön. Arbetsgivaren kan säga, »ja det är lite tufft just nu, men om vi alla tar i ska det nog ordna sig«. Min erfarenhet är att det inte brukar ordna sig. Tvärtom blir det ofta värre.
Ta därför direkt kontakt med facket i sådana här fall. Enda sättet är för dig att få ut din lön kan vara att sätta företaget i konkurs, och det ska facket hjälpa dig med.
När företaget har försatts i konkurs övertas driften av företaget av en konkursförvaltare. Anställda blir i de allra flesta fallen uppsagda på grund av arbetsbrist.
Konkursförvaltarens uppgift är att avveckla verksamheten genom att försöka sälja tillgångarna och betala alla skulder. Konkursförvaltaren kan välja att fortsätta verksamheten. Det kan ju vara ett sätt att få in pengar. Då måste du arbeta under uppsägningstiden. Under den tiden ska du ha lön. Om du inte får någon lön, då behöver du inte arbeta.

Du har ett speciellt skydd som anställd genom den så kallade lönegarantin. Den ger ersättning för obetalda månadslöner, uppsägningslön, innestående semester och ej utbetald övertidsersättning. Men lönegarantin är inte obegränsad.
Den har ett ekonomiskt tak på fyra basbelopp. Det innebär att för 2009 är lönegarantin maximerad till fyra gånger 42 800 kronor, det vill säga 171 200 kronor.
Du kan få ut maximalt åtta månaders lön genom lönegarantin. Men tänk på att du kan ha andra fordringar utöver lön, exempelvis semesterersättning, ej uttagen övertid med mera.
Du kan alltså få ut maximalt 171 200 kronor, oavsett hur mycket företaget är skyldig dig. Fordringar över beloppet får du bevaka vid sidan av lönegarantin, och det brukar vara svårt att få ut pengar eftersom tillgångarna i konkursboet sällan räcker.

Facket ska hjälpa dig att räkna ut hur länge lönegarantin räcker.
Först har du rätt till upp till tre månaders förfallen men inte betald lön före konkursbeslutet. Dessutom ska du ha betalt för intjänad och ej utbetald semesterersättning fram till konkursbeslutet. På dessa belopp ska du ha dessutom ha ränta eftersom du inte fått ut dina fordringar i tid.
Reglerna kring konkurs är rätt krångliga. Konkursförvaltaren ska se till att du får ut dina fordringar, men jag föreslår att du ber facket kontrollera alla uträkningar. Det innebär i sin tur att du måste ha koll på dina papper och du ger facket alla dina uppgifter.
Men viktigast av allt – vänta inte för länge, utan se till att bevaka dina rättigheter.

Lönegaranti — ett exempel

  • Om din månadslön är 20 000 kronor och du inte har fått lön under tre månader före konkursen har du en fordran på 20 000 x 3 x 1,12 = 67 200. 1,12 står för de 12 procents semesterersättning du har rätt till enligt ­lagen.
  • Om vi undantar räntan så återstår 104 000 kronor (171 200 – 67 200). Du kan alltså få ut 104 000 kronor av din uppsägningslön. Det motsvarar drygt fyra månadslöner. Längre tid ska du inte behöva arbeta under uppsägningstiden, eftersom du inte ska arbeta utan lön.
  • Observera att jag i detta exempel inte har räknat med någon inarbetad övertid som du inte fått betalt för. Den måste du också ta hänsyn till.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.