Dina rättigheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Nya lönetabellerna 2012

Här är lönehöjningar, minimilöner, ungdomslön, ob och andra siffror ur Riksavtalet mellan HRF och Visita som tecknades i juni 2012.

Publicerad 14 juni 2012

Lönehöjningen från den 1 juni 2012. Månadslönen för en heltidsanställd ska höjas med 620 kronor (3:58 i timmen) på arbetsplatser där pott inte förhandlas. Det gäller både för vuxna och anställda på ungdomslön. På arbetsplatser med pottförhandlingar är alla garanterade 45 procent av höjningen, 279 kronor (1:61 i timmen). De andra 55 procenten av höjningen, 340:80 kronor eller 1:97 per arbetad timme, ska fördelas lokalt efter förhandlingar. Arbetsgivaren ska senast den 18 augusti 2012 begära förhandling av en fackligt förtroendevald på arbetsplatsen eller hos den lokala HRF-avdelningen. Sker inte det så fördelas hela höjningen generellt, lika för alla. 

Ob-ersättning. Ordinarie ob-ersättning ökar med 60 öre, och är sedan den 1 juni 2012 19:80 i timmen. Jobbar man mellan klockan 01.00 och 06.00 ska man dessutom få natt-ob, nu 17:40 i timmen. Summan för nattjobb blir då 37:20 i ob. Personal som arbetar natt i hotellreception större delen av sin arbetstid får inte natt-ob.

Semesterlön. Årets garanterade semesterlön slogs fast redan i förra avtalet. För kommande semesterår (1 april 2013 – 31 mars 2014) gäller att garantibeloppet för betald semesterdag är 1 293 kronor för en vuxen heltidsanställd och 983 kronor för personal under 20 år.

Lägsta tillåtna lön i riksavtalet mellan HRF och Visita

Minimilönerna i tabellen gäller från 1 juni 2012 till 31 maj 2013.

Löneklass Minimilön  (månad/timme) Minimilön 6 års yrkevana (månad/timme)
Kvalificerat Yrkesarbete  20 009 / 115:70  21 393 / 123:70
Yrkesarbete  18 774 / 108:50 20 158 / 116:50
Ungdomslön Från 19 år: 15 762 / 91:10
Från 18 år: 14 344 / 82:90
Från 17 år: 13 635 / 78:80
Under 17: 12 235 / 70:70

Ungdomslön kan tillämpas under högst tre år och gäller enbart för Yrkesarbete. Kvalificerat yrkesarbete avlönas med ”vuxenlön”.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.