Mer klöver i plånboken
Foto: Istockphoto
Dina rättigheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Mer klöver i plånboken

Den 1 maj 2009 höjdes lönerna i 14 av HRF:s avtal. Här hittar du minilönerna som gäller fram till 30 april 2010. Du ska inte ha lägre lön än i avtalet, högre lön går däremot bra.

Publicerad 2 maj 2009

I den blå rutan uppe till höger finns en tabell i pdf-form över lägsta tillåtna lönerna efter lönehöjningen 1 maj 2009.

Från den 1 maj ska nya löner gälla på många arbetsplatser i hotell- och restaurangbranschen. I Nöjesavtalet var lönerevideringen redan den 1 april och Samhalls anställda fick vänta till 1 juni.

Lönerna ska höjas med mellan 200 kronor och 800 kronor. På arbetsplatser som fördelar pott kan några anställda få mer än så. 
I flera av HRF:s avtal finns det en generell höjning som alla har rätt till och en pott-del, som kan fördelas olika på de anställda efter förhandling mellan fackrepresentant och arbetsgivare. Men om det inte blir någon förhandling ska potten fördelas lika till alla.

Lägsta tillåtna lön i ”Gröna Riks”, riksavtalet HRF/SHR.

Samma minimilöner gäller för avtalen Idea, KFO Riks, Folkets hus och
parker samt Turistavtalet.

Löneklass
Ingångslön (månad/timme)
6 års yrkevana (månad/timme)
Kvalificerat Yrkesarbete
18 716 / 108:20
20 100 /116:20
Yrkesarbete 17 481 / 101:00 18 865 / 109:00
UngdomslönFrån 19 år:
14 818 / 85:70
Från 18 år:
13 468 / 77:80
Från 17 år:
12 793 / 73:90
Under 17:
11 442 / 66:101
Ungdomslön kan tillämpas under högst tre år.

Bra att veta

Samtidigt som de nya lönerna börjar gälla förändras andra ersättningar och kostnader i avtalen. Här är några att hålla utkik efter.

  • Ob-ersättningen höjs, dock inte i alla avtal. SHR:s Gröna Riksavtal har exempelvis oförändrat ob.
  • Nivåerna för lägsta semester­ersättning höjs.
  • Kostnaden för mat på jobbet, kostavdrag, ökar.

Läs mer…

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.