Hur säkrar vi avtalsenliga villkor för alla?
Karin Törnros valfråga. Foto: Ann Patmalnieks (porträtt)
Valfrågan del 3
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Hur säkrar vi avtalsenliga villkor för alla?

Hur vill ni säkra att människor som kommer till Sverige genom arbetstillstånd får de villkor och löner de blivit erbjudna?/Karin Törnros, casino host, Stockholm

Publicerad 3 september 2014

Socialdemokraterna Arbetstagare från tredjeland ska försäkras kollektivavtalsenliga arbetsvillkor. Arbetserbjudandet ska göras juridiskt bindande. Kännbara sanktioner mot oseriösa arbetsgivare ska införas.
Vänsterpartiet Avtal om lön och anställningsvillkor ska bli rättsligt bindande. Arbetsmigranter som berättar om missförhållanden ska inte riskera utvisning utan få stanna i landet tillståndstiden ut för att kunna söka nytt arbete. Den som lurats av sin arbetsgivare ska ha rätt till skadestånd och domstolsprövning.
Alliansen, Miljöpartiet Vill förhindra missbruk av reglerna genom efterkontroller, sanktioner mot arbetsgivare som lämnar orätta uppgifter. Vill införa kompletterande regler för att återkalla arbetstillstånd och förlängd omställningsperiod från tre till fyra månader och förbättra information till migranterna.
Sverigedemokraterna Vill begränsa all invandring kraftigt, även arbetskraftsinvandring. Har ett eget förslag på regelverk där många kriterier ska uppfyllas för den som vill jobba i Sverige. Resultatet skulle bli ett fåtal högkvalificerade personer från länder utanför EU.

Om sammanställningen

Sammanställningen är gjord av partiernas valplattformar, budgetförslag och utspel samt med direkta frågor till respektive parti. Med reservation för förslag lagda efter 27 augusti 2014.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.