Hur får vi jobb med schysta villkor?
Anders Korpheds valfråga. Foto: Peter Andersson (porträtt)
Valfrågan del 2
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Hur får vi jobb med schysta villkor?

Hur vill ni utforma en arbetsmarknadspolitik för att skapa hållbara och produktiva jobb med schysta villkor?/Anders Korphed, bingovärd, Borås

Publicerad 3 september 2014

Socialdemokraterna Har som mål att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020. Jobb ska skapas genom investeringar i innovationer, infrastruktur och bostäder samt bättre villkor för små och medelstora företag, exempelvis att staten tar över den andra sjuklöneveckan. Vill förbjuda att visstidsanställningar staplas på varandra under en lång tid. Den allmänna visstiden ska tas bort som anställningsform. Två års sammanlagd anställning hos en arbetsgivare inom fem år ska leda till fast jobb. Vill även höja taket i a-kassan och ta bort Fas 3.
Vänsterpartiet Vill ha fler anställda i välfärden och investera i infrastruktur, bostäder och klimatomställning. Beräkningen är
30 000 nya jobb redan första året. Vill även införa huvudentreprenörsansvar, krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar och ge myndigheter och fack bättre kontrollmöjligheter.  Arbetstidsförkortning väntas ge nya arbetstillfällen och minskade sjukskrivningar. Höjt tak i a-kassan och skärpning av Las.
Miljöpartiet Klimat- och miljöinvesteringar ska ge nya jobb, till exempel när den förnybara energin byggs ut. Vill göra det lättare att starta och driva företag, genom att sänka arbetsgivaravgiften med tio procent och satsa på att företagen ska slippa ha ansvar för sjuklön. Vill också slå samman sjuk- och arbetslöshets­försäkring till ett nytt skattefinansierat trygghetssystem. Vill avskaffa den bortre gränsen i sjukförsäkringen. Normalarbetstiden ska sänkas till 35 timmar i veckan och den som närmar sig pension ska få bättre möjligheter att gå ner i tid. Vill återinföra friåret.
Alliansen har som gemensamt mål att få 5 miljoner människor i arbete år 2020, bland annat med väg- och järnvägsbyggen. Vill korta handläggningstiden för arbetstillstånd och förenkla för småföretagare. Höjd åldersgräns för studielån ska  få fler att våga skola om sig senare i livet. 80 miljoner ska satsas på att stärka företagandet bland invandrare.
Moderaterna Vill införa rätt till tjänstledigt för att testa nya yrken eller omskolning efter 45 års ålder.
Centerpartiet Vill höja nivån på a-kassan under de tre första månadernas arbetslöshet, sedan ska en snabbare avtrappning få folk att hitta jobb. Den som står långt från arbetsmarknaden ska erbjudas nystartsjobb, instegsjobb, YA-jobb och lönebidragsanställningar.
Folkpartiet Vill skapa fler jobb genom att sänka arbetsgivaravgiften med tio procent på de första 300 000 kronorna i varje företags lönesumma. Vill höja taket i a-kassan och luckra upp Las för att få mer rörlighet på arbetsmarknaden och därmed fler jobb.
Kristdemokraterna Vill införa en allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Taket i a-kassan ska höjas. Vill privatisera arbetsförmedlingen. Turordningsreglerna i Las ska ändras så att två personer kan undantas oavsett företagets storlek. Bemanningsföretag ska vara auktoriserade.
Sverigedemokraterna Vill skapa möjlighet till heltid för anställda inom offentliga sektorn. Föräldrar med barn yngre än åtta år ska få utökad möjlighet till deltid. A-kassan ska bli obligatorisk och skattefinansierad samt höjas kraftigt, till 1200 kronor de första 100 dagarna och sedan 800 per dag. Vill lätta på turordningen i Las så att fem anställda kan undantas. Vill underlätta för småföretag genom slopade sjuklönekostnader och ett årligt avdrag på arbetsgivaravgiften.
OBS! Sverigedemokraternas olika satsningar finansieras till stor del genom tänkta be­sparingar som bygger på kraftigt minskad asyl-, an­hörig- och arbetsmarknadsinvandring. Partiets beräkningar har dock dömts ut av flera tunga national­ekonomer.

Om sammanställningen

Sammanställningen är gjord av partierna valplattformar, budgetförslag och utspel samt med direkta frågor till respektive parti. Förslag lagda efter 27 augusti 2014 är inte med.

/body>

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här