Hur blir arbetslivet mer jämställt?
Tural Kokulus valfråga. Foto: Lars Lanhed (porträtt)
Valfrågan del 5
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Hur blir arbetslivet mer jämställt?

Vad tänker ni göra för att få en mer jämställd arbetsmarknad? /Tural Kokulu, servitör, Göteborg

Publicerad 3 september 2014

Socialdemokraterna Vill göra heltidsarbete till norm, främst genom kollektivavtal men även på kommun- och landstingsnivå. Vill höja taket i den tillfälliga föräldraförsäkringen, ersätta vårdnadsbidraget med allmän förskola från två års ålder samt att kommuner ska erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. En tredje pappamånad ska också införas.
Vänsterpartiet Vill upprätta en ny jämställdhetsmyndighet, lagstifta om rätt till fasta jobb på heltid. Barnomsorg på obekväm arbetstid, individualiserad föräldraförsäkring och höjda löner inom offentlig sektor är andra mål.
Miljöpartiet Vill se fler anställda i omsorgen och att sektorn får arbetstidsförkortningar på samma sätt som i industrin. Vill att offentliga arbetsgivare avsätter resurser för jämställda och höjda löner i kvinnodominerade sektorer. Vill ha en handlingsplan för jämställda löner på arbetsmarknaden. Utbildade studie- och yrkesvägledare och genuspedagoger ska motverka att unga väljer utbildning utifrån kön i stället för intresse.
Moderaterna Vill uppmuntra till ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen, samt att fler arbetsgivare i kvinnodominerade branscher ska erbjuda heltidsanställningar.
Centerpartiet Vill dubblera jämställdhetsbonusen och införa en jämställdhetsbonus i den tillfälliga föräldrapenningen vid vab. Graviditetspeng för egenföretagare. Närstående ska kunna få dagar ur föräldraförsäkringen. Fler heltidsjobb i kommuner och landsting.
Folkpartiet Vill se en tredje pappamånad och utreda ett så kallat föräldraavdrag, som ska sänka företagens kostnader för vikarier under föräldraledighet. Partiet vill också dubblera dagens jämställdhetsbonus.
Kristdemokraterna Vill göra lönevalidering inom traditionella mans- och kvinnoyrken samt underlätta för kvinnor att driva företag. En anställd ska kunna vara helt föräldraledig tills barnet fyller tre år. Alla föräldradagar ska gå att överlåta mellan föräldrarna och makar som har gemensamma barn under 12 år ska få sin totala intjänade premiepension fördelad lika.
Sverigedemokraterna Vill ge den offentliga sektorns ofrivilligt deltidsanställda möjlighet till heltid, något som berör fler kvinnor än män.

Om sammanställningen

Sammanställningen är gjord av partiernas valplattformar, budgetförslag och utspel samt med direkta frågor till respektive parti. Förslag lagda efter 27 augusti 2014 är inte med.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.