Ur artikelarkivet Gamla arkivet
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

HRF får EU-bidrag för att utbilda anställda

Har du försökt kontakta facket nyligen men inte lyckats? Det kan ha varit någon av de två dagar då alla anställda deltagit i ett projekt för att öka sin kompetens.

Publicerad 24 maj 2006

Just nu är projektet inne i analysfasen. Det betyder att varje anställds behov av utbildning och utveckling kartläggs. I slutet av maj ska den delen vara avslutad. I september räknar man med att de utbildningar som behövs ska börja komma igång.
? Det övergripande målet för detta arbete är naturligtvis att vi ska kunna ge våra medlemmar ännu bättre service och att fullgöra vårt uppdrag på bästa sätt, säger HRF:s ordförande Ella Niia.
Hon betonar att kompetensutveckling naturligtvis inte är något som pågår en vecka då och då. Det måste finnas med hela tiden.
Men nu när förbundet organiserats om och de anställda minskat med närmare 20 personer kan en sån här extra satsning bli en energikick och även öka förståelsen för varandras arbetsuppgifter.
? Vi har inte bara ny organisation. Vi har också många nya chefer och medarbetare, eftersom ett stort antal anställda gått i pension. Det är viktigt att se om vår kompetens svarar mot de behov och förväntningar som medlemmarna har på oss, säger Ella Niia.
? En varningsklocka har vi redan sett under den här kartläggningen. Det är väldigt hög arbetsbelastning på många håll i organisationen. Detta är inte bra. På sikt kan det både skada personalens hälsa och vår service till medlemmarna, säger hon.

Några fler dagar med stängda kontor ska det inte behöva bli. Även om någon anställd ska gå på kurs ibland får detta inte gå ut över servicen till medlemmarna. Det blir chefernas uppgift att planera så att man hinner med båda sakerna. Och kompetensutveckling är inte bara kurser. Det kan också vara bättre intern kommunikation och mer utbyte av erfarenheter mellan avdelningar och enheter.

Fakta
Projektet finansieras delvis med pengar från EU:s Mål 3-projekt.
HRF kan få bidrag på 8 000 kronor per anställd. Dessutom beslöt förbundsstyrelsen nyligen att göra om förbundets utvecklingsfond på drygt 2,3 miljoner kronor till en kompetensutvecklingsfond. Till och med maj 2008 kan pengarna användas för att höja personalens kompetens.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.