Ur artikelarkivet INBOX
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Här har porrfilmen checkat ut för gott

Slut på kladdiga tv-apparater, snuskiga kommentarer och pinsamma notor. Fler och fler hotellkedjor väljer att ta bort sina erotikkanaler. Anledningarna är flera: etik, arbetsmiljö, marknadsföring och gäster som tycker att porr är obehagligt. På Behrn Hotell i Ärebro togs beslutet redan 2004.

Publicerad 1 april 2007

PORRTITTANDE på hotell är inte längre en självklarhet. I april blev alla Best Western-hotell i Sverige porrfria och fl er hotellkedjor sneglar åt samma håll. På Behrn Hotell i Örebro slipper personalen sedan 2004 handskas med gästernas porrtittande. Det är hotellstäderskan Ellinor Ek tacksam för.
– Jag tycker att det känns bra att hotellet har tagit ställning. Jag trivs jättebra här. Ellinor är anställd av städföretaget ISS, men städar bara på Behrn hotell. Hon har inga egna erfarenheter av hur det är att arbeta på hotell som visar porr, men hon har hört kollegor berätta.
– Man har ju hört skräckhistorier om geggiga papper under sängen och annat äckligt. Det är jag glad att jag slipper här, säger hon.

I DAG ÄR DET fullbelagt på hotellet så Ellinor har många rum att städa. Hon knackar fl era gånger innan hon kliver in.
– Står de i duschen eller håller på med något så hör de inte att man knackar. Ibland kan det blir riktigt pinsamt, säger Ellinor. Att råka traska in hos en gäst som tittar på porr skulle vara en mardröm, säger Ellinor.
– Det vore fruktansvärt. Skönt att det inte är någon risk för det här. Men även på ett porrfritt hotell fi nns det gäster som skräpar ner på ett jobbigt sätt. Ellinor tycker att barnfamiljerna är värst.
– De kan skräpa ner otroligt mycket. Då är affärsresenärerna bättre, de sover en natt och rör nästan ingenting. Kanske kollar de lite på tv bara.

DET VANLIGA systemet för betal-tv finns fortfarande kvar på hotellet. Det är bara porrkanalerna som har tagits bort ur ut budet, berättar Renée Fredriksson som är hotellansvarig på Behrn Hotell.
– Det är klart att det är samma sak som att tacka nej till inkomster, men vår ägare tycker att det är värt det. Hon säger att beslutet togs dels på etiska grunder och dels för personalens skull. Renée tror nämligen att arbetsmiljön är bättre på ett porrfritt hotell.
– Jag tror bland annat att de anställda får färre skamliga förslag här. Personalen är väldigt positiva till det när vi pratar om det.

BEHRN HOTELL finns med i registret över porrfria hotell som Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, står bakom. Renée tror att det faktum att hotellet tagit ställning mot porr lockar fl er gäster än det avskräcker.
– Det tror jag. Många myndigheter och statliga företag har ju som policy att boka porrfritt. Sedan har vi mycket kvinnliga gäster här. Jag tror att många här tycker att det känns bra. DET TYCKER I ALLA FALL Mariélle Luthman som jobbar som receptionist på Behrn Hotell.
– Det är skönt att hotellet står för något, säger hon. Mariélle är stolt över att kunna säga att hotellet inte har porr, eller erotik, i sitt fi lm utbud. Men vid närmare eftertanke kan hon inte minnas att någon gäst någonsin frågat om det.
– Nej, faktiskt aldrig, säger hon och skakar på huvudet.
– Men det händer att folk skämtar om det. Mariélle berättar att de enda kommentarer hon får från gäster är positiva.
– Det är många som säger att de tycker att det är bra att vi har tagit en ståndpunkt mot porr.

FÖRUTOM DEN moraliska aspekten ser Mariélle porrens vara eller icke-vara på hotell som en arbetsmiljöfråga. Hon har liksom Ellinor hört talas om kollegor som råkat ut för pinsamma eller jobbiga situationer.
– En del har fått dividera med gäster som påstår att de inte alls har tittat på porrfi lm och inte vill betala för det. Att stå där och säga att jo, det har du visst. Det är inte så kul. Mariélle tycker att det är bra att fl er och fl er hotell tar bort sina erotikkanaler.
– Det är kul. Porrfilm kan folk titta på hemma, säger hon bestämt. Porrstopp ingen facklig kampfråga

År 2004 föreslog det norska hotelloch restaurangfacket att de nordiska fackförbunden skulle ta en gemensam strid mot hotellporren. Svenska HRF var dock inte med på noterna.
– Det fi nns inget nedskrivet om att HRF ska verka för att ta bort porrfi lmer från hotell, så vitt jag vet. Men personligen har jag inget problem om det skulle vara så, säger Stefan Eriksson, arbetsmiljöansvarig ombudsman på HRF. Han har själv hört talas om händelser där nakna gäster mött städare i dörren med porrfi lmer på i bakgrunden.
– Det är nog extrema situationer, men det kan nog vara så att porrfi lmer uppmuntrar till ett sådant beteende. Sedan kan det nog fi nnas mer vanliga problem också, som äckliga papperstussar och annat.

STEFAN ERIKSSON tycker att det är positivt att fl er svenska hotell väljer att bli porrfria.
– Absolut. Det är bra att det går i den riktningen. Allt som kan underlätta för städpersonalen är bra. De har det tungt som det är. Vi tror att porrfi lmerna kan vara ett arbetsmiljöproblem men det fi nns ingen statistik på hur många som drabbas.

DET KRÄVS FÖR PORRFRITT

För att ett hotell ska få klassas som porrfritt enligt kvinnojours-organisationen Roks ska det inte fi nnas betal-tv eller fi lmkanaler med porr i utbudet. Det räcker alltså inte med att det går att spärra eller blockera porren. Hittills har drygt 500 av Sveriges hotell certifi erats som porrfria.

Porrstopp ingen
facklig kampfråga

Porrbefriade: Ibis, som inte har betal-tv överhuvudtaget. Best Western har nyss blivit porrfria. Småporriga: Sas Radisson, där fi lmerna tagits bort på de fl esta hotell, men fi nns kvar på ett fåtal. Choice (Clarion, Choice, Comfort) där porr erbjuds på en del av hotellen. Helporriga: Rica, Elite och Scandic. First-kedjan har erotikutbud på »de fl esta« av sina hotell.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här