Avtal 2010
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Första mötet med SHR i dag

HRF:s förhandlingsdelegation träffar arbetsgivarna i SHR under dagen.

Publicerad 7 april 2010

I dag träffas representanter för Sveriges hotell- och restaurangföretagare och Hotell- och restaurangfacket. Det är avtalsrörelsens första förhandlingstillfälle.

HRF har flera avtal med SHR, förutom branschens största avtal ”SHR Riks”. Det finns även ”SHR Casinopersonal” för anställda på restaurangkasinon, samt tilläggsavtalen ”SHR Ordningsvakter” och ”SHR Turistanläggningar”. De två supplementen följer ”SHR Riks” på många punkter.

SHR är inte den enda arbetsgivarorganisationen som HRF ska förhandla fram avtal med under våren. Tabellen nedan visar i vilken ordning avtalsförhandlingarna startar.

Start för förhandlingarna

Datum  Arbetsgivarorganisation Avtalet löper ut
 7 – 8 april  SHR Riks  30 april
 12 – 16 april  SHR Casinopersonal  30 april
 22 – 26 april  Almega Samhall  30 juni
 27 april  Livsmedelsföretagen Serveringsavtalet  30 april
 28 – 29 april  KFO Folkets hus och parker  30 april
 4 maj  BAO, Bankinstitutens arbetsgivareorganisation  
 5 maj  Bemanningsföretagen  30 april
 6 – 7 maj  KFO Riks (Coop m fl.)  30 april
 25 – 26 maj  Idea, Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer  31 mars

Datumen kan komma att ändras. Fler datum tillkommer, bland annat för Svensk Handel, Almega Bowlinganläggningar och Nöjesavtalet.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.