Ur artikelarkivet Gamla arkivet
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Försök inte tiga ihjäl konflikten

Prata, prata, prata. Det är proffsets råd för att undvika att konflikter på jobbet blir så stora att de hindrar arbetet. Speciellt anställda inom serviceyrken behöver prata av sig, så inte ilskan över jobbiga gäster vänds mot arbetskamraterna.

Publicerad 10 december 2003

Konflikter på arbetet tar mycket energi och kan förlama kreativiteten. Många konflikter är egentligen rätt enkla att hantera. Men av rädsla för att förvärra situationen gör vi ingenting. Under tiden växer konflikten.

? Konflikter är ett tabubelagt ämne. Ändå går det mesta att lösa bara vi törs diskutera saken. Då försvinner också fantasierna om hur det ligger till. Det gäller att visa civilkurage, säger Kerstin Ljungström.
Hon är beteendevetare och utvecklingskonsult och har med kollegan Tom Sagerberg skrivit boken »Konflikter på jobbet«.
Överallt där människor ska samverka uppstår konflikter. En konfliktfri arbetsplats är heller inget ideal.
? Vår rädsla för konflikter bottnar i uppfattningen att alla ska vara lika. Vi vågar inte sticka ut och är rädda för att inte bli omtyckta. Men det sker ingen utveckling om vi inte får uttrycka egna tankar. Tänker alla som chefen tänks det för lite!
Konflikter är alltså naturliga, men inte alltid särskilt lustfyllda. Däremot kräver de alltid energi. Att utveckla och underhålla konflikter tar mycket kraft. Orken att reda ut och avveckla konflikter tryter dock rätt fort. Människor är trötta av att bara ha levt med konflikten.
? Konflikter på arbetet påverkar även privatlivet, påpekar Kerstin Ljungström. Vi grubblar över problemet på väg till och från jobbet och söker sympati hos familj och vänner.

Förväntningar som inte infrias och oklara mål skapar ofta konflikter. Ett exempel är när vi inte tycker att vår erfarenhet och vår kunskap tas tillvara. Andra orsaker till konflikter är olika syn på hur en arbetsuppgift ska skötas eller »vems bord det är«. Många konflikter bygger på missförstånd och kulturskillnader.
? Det bästa sättet att tackla ett problem är att prata om det. Din sanning om hur det förhåller sig, kontra min sanning. Det gäller att visa respekt för andras åsikter och inte skuldbelägga. Vi ska arbeta vidare tillsammans.

Dagens stressiga arbetsmiljö gör det dock svårt att hinna med de här samtalen. Oron för att ses som en bråkstake och mista jobbet bidrar till tystnaden på arbetsplatserna.
Kerstin Ljungströms recept är att ordna veckomöten där »vittvätten befrias från röda sockar som hotar missfärga den«. Då ska allt som stör arbetet fram i ljuset. Två och två får de anställda prata om vad som inte fungerat. Sedan går man laget runt, så alla kan yttra sig. För folk inom serviceyrken behövs nog också en »gallhink« där det kan spys galla över besvärliga kunder. Till slut diskuteras vad som varit bra och hur vi ska slå vakt om det. Mötet får inte bara handla om problem.

Vissa konflikter kan inte lösas, men måste hanteras så vi inte snubblar över dem. Problemen kan till exempel vara av personlig karaktär eller bero på skilda politiska åskådningar. Ibland krävs det att chefen använder sin makt och förklarar att det faktiskt är han/hon som bestämmer. I vissa lägen får chefen hänvisa till regler.
När konflikter blir verkliga hinder i arbetet reagerar människor olika. En del flyr genom att byta jobb. Andra väljer att övervintra och går kvar och klagar. Är det kärvt på arbetsmarknaden ökar antalet övervintrare.

Kommer du som nyanställd till en arbetsplats med konflikter ska du vara uppmärksam. Det är troligt att olika personer eller grupper försöker få över dig på sin sida. Som ny kan du dock ställa så kallade dumma frågor. Det kan göra situationen klarare och bidra till att förståelsen ökar.
Det är chefens ansvar att hantera konflikter. Men ofta anser de anställda att det är chefen som är problemet.
? Visst finns det dåliga chefer. Men chefer gör nästan aldrig saker av illvilja eller för att jobbet ska bli så eländigt som möjligt, menar Kerstin Ljungström. Oftast är det arbetsbelastningen eller prioriteringar som gör att de inte uppmärksammar problem. Att det tar tid och är obehagligt att ta i besvärliga situationer bidrar.
Vågar du inte diskutera en motsättning med din chef, får du gå högre upp i ledningen. Ett alternativ är att kontakta facket eller företagshälsovården.
? Om en konflikt äter upp din självkänsla och du inte ser någon framkomlig väg bör du nog fundera på att sluta, tillägger hon.
När en konflikt hettar till och man börjar utse varandra till syndabockar kan det vara dags att kalla in hjälp utifrån.
? Konsulter kan hjälpa till att sortera allt som gått snett. Målet är att få människor att hitta tillbaka till det som var gott och sunt i verksamhete, säger Kerstin Ljungström.

Fotnot: »Konflikter på jobbet« är utgiven av Uppsala publishing house AB.

Några råd för att undvika konflikter
? Fråga när du undrar.
? Lyssna på hela budskapet.
? Beskriv din egen bild, dina känslor.
? Annorlunda är inte detsamma som dåligt.
? Be om det du behöver.
? Klarar ni inte ett problem själva, sök hjälp.

Sju orsaker till konflikt
1. Missförstånd.
2. Förväntningar som inte infrias.
3. Oklara mål för arbetet.
4. När erfarenhet och kunskap inte tas tillvara. 5. Olika syn på hur något ska utföras.
6. Ansvarfördelning ? »vems bord det är«.
7. Kulturskillnader.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här