Ur artikelarkivet arbetsrätt Arbetsrättsexperten
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Du kan förlora arbetstid om du får sjukersättning

Om du får sjukersättning kan arbetsgivaren minska din tjänst så att den motsvarar den tid du egentligen arbetar.

Publicerad 17 februari 2010

Du kan förlora ditt heltidsjobb om du får sjuk­ersättning. Arbetsgivaren kan ändra din tjänst så att den motsvarar den tid du egentligen ­arbetar. Det kan göra att du får svårt att gå upp i arbetstid igen om sjukersättningen ändras.
Ett försäkringsbolag sade upp en heltidsanställd kvinna och gav henne i stället en tjänst på 75 procent. Anledningen var att kvinnan fått en fjärdedels sjuk­ersättning från försäkringskassan. Domen från Arbetsdomstolen (AD) innebär att hon får svårt att gå upp i tid om försäkringskassan drar in hennes sjukersättning.
Kvinnan, som vi kan kalla Eva, påstod att det inte fanns någon saklig grund för att säga upp heltiden.
Nu är det så att även om du blir sjuk kan du sägas upp. Men arbetsgivaren måste då visa att du då inte kan utföra något arbete av betydelse. Arbetsgivaren ska kunna ha användning för dig helt enkelt. Och arbetsgivaren hävdade att Eva bara kunde utföra arbete av någon betydelse till 75 procent eftersom hon fått sjukersättning med en fjärdedel.

AD godtog det här. Domstolen skriver att »när nedsättningen av en arbetstagares arbetsförmåga bedömts som varaktig, bör … en arbetsgivares intresse att kunna anpassa anställningsavtalet till den faktiska arbetsförmågan vara större än arbetstagarens intresse av att möjligen någon gång i framtiden kunna öka sitt arbetstidsmått inom ramen för en befintlig heltidsanställning hos arbetsgivaren.«  
På svenska betyder det att AD brydde sig mer om ­arbetsgivaren än Eva. I realiteten innebär det att Eva har små möjligheter att få arbeta mer än 75 procent om hon blir bättre. Hon kan till och med tvingas till det.
Sjukersättning ska nämligen omprövas, senast tre år efter beslutet. AD skriver att om det skulle bli så, då har parterna möjlighet att avtala om att Eva kan gå upp i tjänst. Domstolen hänvisar också till att Eva kan ­anmäla anspråk på högre sysselsättningsgrad.

Om vi börjar med det första påståendet från AD så finns det ingen skyldighet från arbetsgivaren att ge Eva mer tid. Det är en förhandlingsfråga. Arbetsgivaren kan mycket väl om tre år säga att det inte finns behov av mer än 75 procents tjänst för Eva. Det ­andra påståendet är korrekt – Eva kan anmäla anspråk på högre sysselsättningsgrad. Men det kan alla deltidsanställda göra. Och återigen, arbetsgivaren kan säga att han inte har något behov av utökade tjänster. Skulle han ha behov av det, då kan det finnas andra som går före Eva. Rätten att gå upp i tjänst går nämligen efter anställningstid.

Domen försvårar för Eva att arbeta mer än 75 procent. Det är ju faktiskt meningen med regeringens nya regler inom socialförsäkringen, att vi ska vara så lite sjuka som möjligt. Nu får inte AD gå i regeringens ledband, men Eva har definitivt hamnat i kläm.
Dessutom förlorar hon en fjärdedel av både av sin sjukpenningsgrundande inkomst och av sin pension. Och Eva riskerar att bli permanent arbetslös till 25 procent, eftersom det finns få jobb på så kort arbetstid.
Jag tror att framtida kollektivavtal måste ge ett bättre skydd för dem som får sjukersättning till någon del av sin arbetstid. Annars kan de stå utan jobb om sjuk­ersättningen förändras.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.