På jobbet övervakning
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

”Det ligger en lockelse i att ha kontroll”

Personalövervakning kan verka lockande för arbetsgivare, men det finns skäl att tänka sig för innan man inför slentrianmässig kontroll. Det säger Anders Persson, universitetslektor i filosofi vid Luleå tekniska universitet med arbetsmiljöetik som specialområde.

Publicerad 18 september 2012
inlinebild
Anders Persson forskar om arbetsmiljöetik. Foto: LTH

– Jag tror att det finns ett stort intresse från arbetsgivarnas sida för övervakning. Det ligger en lockelse i att ha kontroll. Särskilt i branscher med stöldbegärliga varor, som i hotell- och restaurang­branschen.
Att verktygen för övervakning dessutom blivit billigare och utbudet större, kan göra att arbetsgivare inför övervakning utan att fundera på om det egentligen är rätt sätt.
– Man måste hela tiden väga nyttan mot kostnaden i form av hur det påverkar personalen och den psykosociala arbetsmiljön. Att bli kontrollerad påverkar hur man känner sig uppskattad på jobbet. Det är viktigt att reflektera på hur det drabbar de anställda på ­individnivå. Samma kontroll kan uppfattas väldigt olika av olika personer.

Anders Persson ser en rad frågor som arbetsgivare bör ställa sig innan de inför personal­övervakning. Det handlar om vilket syftet med kontrollen är, hur effektiv metoden är och om det kan finnas andra alternativ.
– Annars finns det en risk att det överanvänds på ett slarvigt sätt. Då kan det gränsa till trakasserier i stället.
Ogenomtänkt övervakning kan i en del fall i stället slå tillbaka mot arbetsgivaren själv, säger Anders Persson.
–  I serviceyrken, till exempel, kan det i förlängningen drabba gästerna eftersom personalens bemötande är en reaktion av hur de mår. Om den psykosociala arbetsmiljön är dålig och de anställda känner sig misstrodda är det klart att det får effekter på verksamheten.

Så tycker svenskarna

  • 63 procent av svenskarna anser att ­övervakningen i arbetslivet har ökat. Bara ­2 procent tycker att den har minskat.
  • Tre av fyra tycker inte att arbetsgivare ska få övervaka anställdas datoranvändning utan att informera om det.
  • 45 procent anser att det behövs en ny lag som reglerar hur arbetsgivare får övervaka anställda.

Källa: TCO

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här