Ur artikelarkivet arbetsrätt Arbetsrättsexperten
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Det här gäller vid alkotest på jobbet

Finns det kollektivavtal om alkohol- och drogtest på din arbetsplats så kan du förlora jobbet om du vägrar att delta.

Publicerad 26 augusti 2009

Det är inte integritetskränkande att tvingas göra alkotest i en korridor på arbetsplatsen. Säkerheten går före den personliga integriteten.
Två miljöarbetare som körde tunga fordon sades upp eftersom de vägrade gör utandningsprov i ett så kallat alkoskåp. I skåpet förvarades nycklarna till fordonen och skåpet kunde bara öppnas efter ett negativt utandningsprov. Skåpet var placerad i en korridor vid de anställdas omklädningsskåp.

Transportarbetareförbundet,
där miljöarbetarna var medlemmar, och företaget skrev ett kollektivavtal om alkoholtester. Båda parter var överens om att det behövdes tester för att uppnå största möjliga trafiksäkerhet och att testerna skulle utföras på ett sätt som värnade den personliga integriteten.
Transport påstod att testet bara fick göras som det var tänkt från början, det vill säga i alkolås i bilarna. När arbetsgivaren övergick till alkoskåp protesterade förbundet. Ett alkoskåp var sämre för trafiksäkerheten och för den personliga integriteten. Dessutom hade systemet brister. En anställd kunde öppna skåpet och övriga anställda hämtade då ut sina nycklar. Andra behöll nycklarna till bilen över natten utan att låsa in dem. Förbundet ansåg också att skåpet inte var tillförlitligt och att smittorisken var uppenbar eftersom många använde samma skåp. Det förekom också att arbetskamraterna stod och hånade den som testade sig.
Men arbetsgivaren avfärdade klagomålen och förklarade att det var företaget som bestämde hur testet skulle utföras. Det fanns inget som bevisade att alkoskåp skulle vara sämre än alkolås. Dessutom hade förbundet fått möjlighet att komma med synpunkter om var skåpet skulle placeras, men inte gjort det. Arbetsgivaren placerade då skåpet vid omklädningsrummet eftersom det var praktiskt.

Parterna var alltså helt oeniga om hur alkotestet skulle utföras och om uppsägningarna var korrekta.
Tvisten gick till Arbetsdomstolen, AD. Domstolen konstaterade att det inte stod i kollektivavtalet att bara alkolås fick användas. Andra metoder kunde alltså användas. Sedan förklarade AD att en anställd kan bli uppsagd om han eller hon vägrar låta drogtesta sig. Det är en avvägning mellan arbetsgivarens intresse att drogtesta arbetstagaren och arbetstagarens intresse av att värna sin personliga integritet. I det här fallet var alkoskåp en vedertagen kontrollmetod som inte var underlägsen alkolås ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det var också en mätmetod som de anställda rimligen borde acceptera. Intrånget i den personliga integriteten fick alltså vika för arbets­givarens berättigade intresse att personalen inte körde onykter.
Det innebar att de två som vägrade utföra testet gjorde fel. De fick också reda på att en fortsatt vägran skulle kunna leda till uppsägning. De kunde inte omplaceras eftersom det inte fanns några andra jobb att erbjuda. Uppsägningarna var därför korrekta, ansåg AD.

I det här fallet var
drogtestet en tvingande bestämmelse. Inom vissa yrken är det berättigat att bedöma tillståndet hos arbetstagare som har arbetsuppgifter där drogpåverkan kan medföra risk för andra människors liv, personliga säkerhet eller hälsa. I andra branscher saknas kanske ändamålet.
Kontakta därför ditt fack om du är osäker på om du måste göra ett alkotest eller ej.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.