Ur artikelarkivet arbetsrätt Arbetsrättsexperten
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Det här gäller när du ska bli förälder

En uppsjö av regler väntar på dig som är eller ska bli förälder. Men du tjänar på att kolla upp vad som gäller.

Publicerad 20 april 2011

Det finns en uppsjö av regler om ledigheter och ersättningar från försäkringskassan när du ska ha och har fått barn. Syftet är att du ska kunna kombinera ditt arbete med att ta hand om ditt barn.
Ledigheterna kan ibland förenas med olika slags ­ersättningar. Enligt lag har du rätt till ledighet/ersättning framför allt i dessa tre fall:

1. Graviditetspenning. Om du är gravid och har ett fysiskt ansträngande arbete, det vill säga tunga lyft eller påfrestande ensidiga rörelser, har du rätt att bli omplacerad till mindre ansträngande arbete tidigast 60 dagar före barnets beräknade födelse. Begär omplacering minst en månad i förväg.
Om det finns risker för skador på ditt foster på grund av arbetsmiljön, kan du söka omplacering under hela din graviditet. Riskfaktorer kan till exempel vara ­arbetsuppgifter eller miljöer där du kommer i kontakt med skadliga ämnen som kan skada ditt barn. Din arbetsgivare har ansvaret för att bedöma om du kan fortsätta arbeta eller inte. Sök om omplacering så snart som möjligt. Hör med ditt skyddsombud om arbetsgivaren inte vill lyssna på dig.
Om du inte kan bli omplacerad, har du rätt att söka graviditetspenning hos försäkringskassan. Arbets­givaren ska skicka med ett intyg om att omplacering är omöjlig. Ibland kan också kassan begära läkarintyg angående dina besvär.
Du har rätt till graviditetsersättning i 50 dagar, från 60:e dagen och fram till 10 dagar före beräknad förlossning (om du har fysiskt ansträngande arbete enligt ovan). Om det finns risk för fosterskador har du rätt till graviditetspenning under hela graviditeten och fram till 10:e dagen före förlossningen. För de resterande tio dagarna kan du ta ut föräldrapenning.
Lägg märke till att försäkringskassan prövar om du kan få den här ersättningen. Du har alltså ingen absolut rätt att få den. Men du ska naturligtvis alltid försöka.

2. Ledighet då barnet kommer. Du som ska bli mamma har rätt till ledighet sju veckor före och sju veckor efter planerad nedkomst. Du har också rätt att vara ledig för amning. Du kan ta ut föräldrapenning om du vill.
Mamman eller pappan har rätt att vara lediga i 18 månader från barnets födelse eller från adoptionstill­fället. Du kan även här ta ut föräldrapenning om du vill, men det är alltså inget krav för att få ledigt.
Du har rätt till förkortad arbetstid med tre fjärde­delar, hälften, en fjärdedel eller en åttondel. Då tar du ut föräldrapenning i motsvarande grad.
Båda föräldrarna har rätt till förkortad arbetstid (75 procent) tills barnet fyllt åtta år eller första skolårets sista dag. I det här fallet ges ingen föräldrapenning.

3. Tillfällig föräldrapenning.
Det här kallas i dagligt tal för vård av sjukt barn – vab. Men det gäller även om ordinarie vårdnadshavare är sjuk eller om barnet exempelvis ska på läkarundersökning. Vab gäller till ditt barn fyllt tolv år (i vissa fall längre). Det kan finnas ytterligare ersättningar i ditt kollektivavtal om så kallad föräldralön.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här