Det gäller vid 
smitta på jobbet
Smittskyddlagen gäller vid sjukdom i kombination med livsmedelshantering. Foto: Rebecca Elfast
På jobbet smittrisk
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Det gäller vid smitta på jobbet

Salmonella, campylobacter, shigella och legionella. Sjukdomar så ruskiga att de är inskrivna i lagen. Här är sex lite okända regler* när smittan är framme.

Publicerad 15 december 2015

1. Du måste säga till! Personer som har en sjukdom som kan överföras via livsmedel får inte hantera livsmedel eller vistas på en arbetsplats där livsmedel hanteras, om det finns risk för direkt eller indirekt smittspridning. Samma gäller för den som har infekterade sår eller diarré. Den som lider av något i den stilen och som jobbar med livsmedel ska omedelbart rapportera symtomen till arbetsgivaren. Det här är fastslaget i en EG-förordning.

2. Smittskyddslagen styr. Salmo­nella sprids bland annat via livs­medel och ger feber, diarré och kräkningar. Sjukdomen är en av dem som är »allmänfarliga« och »smittspårningspliktiga«. Då gäller speciella regler och myndigheter kopplas in. Du får inte jobba med livsmedel så länge du är en smittrisk. Samma gäller för tre andra smittor som sprids via livsmedel och drabbar magen: campylo­bacter, ehec och shigella.
Den som inte hanterar mat kan börja jobba efter att ha tillfrisknat. God handhygien och om möjligt egen toalett är tillräckliga åtgärder, enligt Folkhälsomyndigheten.

3. Du kan bli avstängd. Ligger du hemma och är sjuk gäller vanliga regler med sjuklön och så vidare. Men du kan bära på en smitta efter att du har tillfrisknat, eller ha en smittsam sjukdom utan symtom. Är sjukdomen allmänfarlig, som salmonella, kan läkare eller miljö- och hälsoskyddsnämnden stänga av dig från ­arbete med livsmedel. Kan arbetsgivaren inte omplacera dig får du vara hemma.

4. Försäkringskassan ersätter. Den som stängs av från jobbet på grund av smittrisk kan få smittbärar­penning (80 procent av lön) från Försäkringskassan. Ersättningen går till den som måste vara hemma på grund av beslut enligt smittskyddslagen eller livsmedels­lagen. Det kan också vara en läkarundersökning som visat att den anställde är smittad av en allmänfarlig sjukdom eller något annat som gör att hen inte får hantera livsmedel.
 
5. När smittan är på jobbet. Legionella trivs i stillastående vatten, till exempel i duschar och bubbelpooler. En vanlig smittväg är via små vatten­droppar i inandningsluften. Bakterien kan ge en svår lunginflammation, speciellt utsatta är personer som redan har nedsatt immunförsvar. Legionella är »anmälningspliktig« och »smittspårningspliktig «. Ofta måste lokalens vattensystem saneras och företaget kan behöva hålla stängt.
Legionella överförs inte från människa till människa, så om anställda har smittats kan de jobba som vanligt när de tillfrisknat.

6. Vinterkräksjukan*. Norovirus och rotavirus heter arrangörerna bakom denna återkommande kräkfest. Den omfattas inte av smittskyddslagen, men avvakta ett par dagar efter att symtomen är borta innan du återgår till arbetet, råder Folkhälsomyndigheten.
Importerade frysta bär, ostron och livsmedel som hanterats av en sjuk person är orsak till några av de senaste stora utbrotten. Går snabbt över och kräver oftast ingen behandling, men är väldigt smittsam. Viruset sprids även via luften och överlever i kläder.

*Okej vi vet, ingen regel, och inte okänt heller. Men vi påminner ändå.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.