På jobbet
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

”De måste förstå att de är brottsoffer”

Det finns en benägenhet bland både anställda och chefer i hotell- och restaurangbranschen att inte ta problemet med gästers sexuella trakasserier på allvar. Trots att problemet är utbrett. Det menar forskaren Katrin Lainpelto.

Publicerad 15 februari 2011
inlinebild
Forskaren Katrin Lainpelto tycker att branschen måste börja ta problemet på allvar. Foto: Privat

– Ofta avfärdar man problemet som en arbetsmarknadsfråga, i stället för ett brott mot brottsbalken som det faktiskt är. Inte ens de som utsätts ser sig själva som brottsoffer, säger Katrin Lainpelto, doktorand i processrätt och en av skribenterna bakom branschforskningssajten Hospitality Inn.
Hon tror att det finns flera faktorer som bidrar till detta. Drickssystemet, där gästerna har en klar maktposition gentemot de anställda, är en av dem.

– Dels ligger det inbyggt i serviceyrket, att tillfredsställa gästernas behov. Sedan finns de klassiska förväntningarna på att branschens anställda ska vara attraktiva, trevliga och få gästerna att må bra.
Utländsk forskning visar också att många hotell- och ­restauranganställda inte vågar ta upp problemet med sina chefer, säger Katrin.
– Man kan också se att kvinnor som arbetat i branschen länge och som har mer utbildning har lägre tolerans för sådana här saker.
Det tycker Katrin tyder på att en del av problemet borde gå att lösa med upplysning och utbildning om vad sexuella trakasserier och ofredande egentligen är.
– Det första är ju att de som utsätts måste förstå att de är brottsoffer, att de inte behöver stå ut med trakasserier på sitt arbete. De måste våga polisanmäla.

En stor del av ansvaret ligger också hos arbetsgivarna, anser Katrin. Det måste finnas klar information om vem man ska gå till om något sådant här händer, och vad som ska göras då. Framför allt måste branschen börja ta problemet på allvar, även fast det kan vara obekvämt och oekonomiskt.  
– Det finns en motvilja att ta i problemet eftersom företagarna är ekonomiskt beroende av gästerna. Man vill inte gärna bita den hand som föder en, så att säga.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.