Chefsläkaren: ”Det finns andra lösningar”
Det finns andra lösningar än att kräva förstadagsintyg. Foto: Tage Persson/Mostphotos
sjukintyg

Chefsläkaren: ”Det finns andra lösningar”

Förstadagsintyg ska användas med urskiljning, säger Michael McKeogh, chefsläkare på Feelgood Företagshälsa.

Publicerad 8 november 2017

Flera av Feelgoods kunder har en rehabpolicy där det står när arbetsgivaren ska begära förstadagsintyg. Det är vanligt att gränsen går efter tre sjuktillfällen på ett halvår eller sex på ett år.

Men chefsläkare Michael McKeogh rekommenderar att arbetsgivarna först begär en rehab­utredning. Frånvaron kan bero på en sjukdom som återkommer i skov, som astma, reumatism eller migrän.
– Vad vinner man då på att begära intyget? Om det finns denna typ av sjukdom ska man inte göra det svårare för individen. Då är det lämpligare att ordna ett särskilt högriskskydd.

Högriskskyddet går att söka för den som har en sjukdom som riskerar att leda till mer än tio sjukdomstillfällen på ett år. Arbetsgivaren betalar först, men får sedan tillbaka såväl sjuklön som arbetsgivaravgift från Försäkringskassan.
I en rehabutredning finns också möjligheten att upptäcka om personen har ett missbruk.
– Det finns i dag många beprövade behandlingsformer som kan hjälpa. Tidigare insatser ger oftast bättre effekt till lägre kostnad.

Michael McKeogh.

En pressad social situation kan också leda till frånvaro.
– Sådant får man inte kännedom om genom ett kort besök till läkare för att skriva ett intyg. Men tyvärr finns det arbetsgivare som slaviskt följer den gräns som står i policyn, utan att se hela bilden.

Om frånvaron skulle visa sig handla om brist på motivation är det ändå inte något skäl till att genast begära förstadagsintyg, anser han.
– Där menar vi att det finns andra lösningar. Man får fundera över vad motivationsbristen beror på. Frånvaron kan signalera en brist i arbetsmiljön.

Det kan vara ledningen eller den fysiska arbetsmiljön som har brister, säger Michael McKeogh.
– Det är lättare att hålla sig frisk om man har en närvarande ledning som visar uppskattning och när man själv hittar en mening i arbetet. Vi försöker titta även på gruppnivå.