På jobbet brandsäkerhet
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Brandingenjören: Utbildning är avgörande

-- Det är väldigt viktigt att man har kunskap. Vad finns det för brandtekniska installationer, hur fungerar de, varför finns de. Det säger Joar Hjertberg, brandingenjör på Räddningstjänsten Ästra Götaland.

Publicerad 20 november 2015

Joar Hjertberg ansvarar bland annat för tillsyn av brandskyddet på hotell och restauranger i området. Speciellt för branschen är att företagen ofta är under förändring, både när det gäller lokaler, inredning och ägarbyten.
– Det kan vara svårt att veta vad det är krav på och varför. Jag skulle rekommendera att ta hjälp av brandingenjörskonsulter som jobbar med byggnadstekniskt brandskydd, exempelvis när en lokal byggs om.

Det behövs både helhetskunskap om brandsäkerhet och anställda som är trygga i hur de ska agera, säger han.
– Vet man inte varför brandskyddet är på ett visst sätt, då är det lätt att göra fel. Ställa upp dörrar som skulle vara brandscellsgräns, eller missa brister eftersom man inte vet hur det ska vara.
Vid utrymning och tidiga insatser är de anställda först på plats. Alla lyssnar ju på personalen, därför är det viktigt att veta hur man ska agera.
– Säger du att gästerna ska stanna på rummet så stannar de på rummet.

Det händer då och då att brandlarm går, utan att det brinner. Joar har ett tips till alla som har larmet automatkopplat till räddningstjänsten:
– Vet du orsaken till larmet  ska du snabbt kontakta räddningstjänsten och berätta om det är en brand eller en gäst som rökt på fel plats. Vet vi orsaken till larmet kan räddningstjänsten göra rätt åtgärder för att rädda liv.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.