Ur artikelarkivet arbetsrätt Arbetsrättsexperten
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Att lära upp en nyanställd kräver planering

Se till att det finns en plan för hur introduktionen ska gå till. Dessutom bör du få avlastning så att du slipper stressa.

Publicerad 29 juni 2011

Det är mycket vanligt att de som arbetat en längre tid får ansvaret för nyanställda på ­arbetsplatsen. Det kan handla om rent praktiska ting, var saker finns, vem som är vem, hur man lämnar tidrapporter och liknande. Men det kan också handla om hur maskiner fungerar, vilka skyddsanordningar som finns och vilka avtal och regler som gäller.
Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet, det vill säga ger order, och det gäller även när det handlar om ­introduktion av nyanställda. Det här innebär att du i princip inte kan neka att utföra en sådan arbetsuppgift.
Däremot kan det finnas regler om hur introduktionen ska gå till i ditt kollektivavtal eller något annat avtal mellan ditt fack och arbetsgivaren.

Men vi säger att du får uppdraget och regler saknas i ­avtalet. Då tycker jag att du och arbets­givaren i förväg bestämmer att introduktionen ska följa en skriftlig plan.
Syftet är ju att den nye medarbetaren ska få så bra hjälp som möjligt för att snabbt komma in i jobbet, det tjänar alla på. Därför krävs både förberedelser och att introduktionen genomförs i rätt ordning.
Minst lika viktigt är dock att du får avlastning för dina ordinarie arbetsuppgifter under den tid du hjälper din nye arbetskamrat. Det blir ingen bra introduktion om du är så stressad att du hela tiden säger »inte just nu, jag har inte tid, du får vänta«. Du blir stressad, den nyanställde frustrerad, tiden går och företaget förlorar på att personen inte tillräckligt snabbt kommer in i jobbet.
Syftet är att du ska vara så tillgänglig att du utan ­problem och dåligt samvete ska kunna lämna ditt ­ordinarie jobb och i stället hjälpa din nye arbetskamrat. Kanske behöver du en vikarie under den här tiden så att inte de andra tvingas jobba dubbelt.

Viktigast är dock arbetsmiljö­frågorna och de skyddsregler som kan finnas på din arbetsplats.
Här måste du säga ifrån om du inte vet hur en maskin fungerar och det gäller framför allt vid farliga arbeten. Jag anser att när det gäller just arbetsredskap och liknande, då ska skyddsombudet (om det finns) och arbetsledaren tillsammans med dig gå igenom vilka skyddskrav som gäller och hur redskapen ska användas för att förebygga skador.
Det finns en speciell paragraf i ­arbetsmiljölagen som reglerar det här och där framgår att arbetsgivaren ska se till att alla anställda får god kännedom om hur arbetet ska bedrivas och vilka risker som kan ­finnas. Arbets­givaren ska också se till att alla anställda har den utbildning som behövs och vet hur man ska undgå risker i arbetet.
Och sedan står det:
»Arbetsgivaren ska se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det finns påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall.« (Arbetsmiljölagen 3 kap 3§).

Arbetsmiljölagen är tvingande lagstiftning. Märk att det står »ska« inte »bör«. Det här ska ingå i en introduktion på många arbetsplatser och den som hjälper en nyanställd har rätt att kräva att den här paragrafen följs till punkt och pricka.
Så hjälp gärna varandra, men se till att det går rätt till och förbereds noga.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här