”Arbetsgivarens ansvar att undersöka risker”
Jobbklimatet är chefens ansvar. Foto: Istockphoto
Fokus Kyla på jobbet

”Arbetsgivarens ansvar att undersöka risker”

Att arbeta i kyla medför risker som bör tas på allvar. Det säger Fredrik Haux, expert på arbetsklimat hos Arbetsmiljöverket.

Publicerad 26 januari 2021

Fredrik Haux är expert på arbetsklimat hos Arbetsmiljöverket. Han tycker att det viktigaste begreppet när man pratar om arbete i kyla är komfort.
Är det så kallt så att det är okomfortabelt för de anställda, ja då ska arbetsgivarens åtgärda problemet.

Man ska må bra på sin arbetsplats.

Det kan till exempel vara genom tekniska lösningar för att minska exponeringen för kyla eller personlig skyddsutrustning till skydd mot avkylning under arbetet.
– Man ska må bra på sin arbetsplats, och det gäller allt. Även temperaturen.

Fredriks tips för arbetsgivare

  • Skaffa tekniska lösningar, som element eller luftgardiner.
  • Låt anställda rotera mellan arbetsuppgifter.
  • Se till att anställda får ta pauser i värme för återhämtning.
  • Se till att arbetsintensiteten är anpassad till klimatet.
  • Lyssna på de anställdas upplevelser.

Samtidigt är det svårt att prata om generella problem när det gäller kallt arbete, säger han. Det finns så många faktorer som spelar in, som ansträngning, vind, klädsel och temperatur.
– Och man måste räkna in saker som strålningskyla och köldeffekt av blåst.

I Sverige finns det faktiskt ingen nedre temperaturgräns för arbete.
Men det betyder inte att det är fritt fram, säger Fredrik Haux.
– Det är arbetsgivarens ansvar att undersöka risker, förebygga problem och analysera vad som behövs göras. Det är vanligt systematiskt arbetsmiljöarbete.

Mycket mer påfrestande för muskler och leder.

För det finns risker. Forskning visar att det finns samband mellan arbete i kyla och såväl belastningsskador, olyckor som hjärt- och kärlsjukdomar.
– Man vet till exempel att koncentrationen minskar och att det är mycket mer påfrestande för muskler och leder när man är nedkyld.

Det är viktigt att komma ihåg att det är de anställdas upplevelser av kyla som avgör, säger Fredrik Haux. Det som är behagligt för en person kan vara kallt för en annan, säger han.
– Folk är olika och det måste man ta höjd för som arbetsgivare.