Ur artikelarkivet arbetsrätt Arbetsrättsexperten
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Anställningsformen avgör mycket

Ett fast jobb är huvudregeln i anställningsskyddslagen. Men det blir allt vanligare med andra anställningsformer.

Publicerad 18 november 2009

De flesta vill nog ha ett fast jobb. Men det blir allt vanligare med olika former av anställning på viss tid. Arbetsmarknaden blir allt mer osäker.
Vid anställningstillfället ska arbetsgivaren förklara på vilket sätt du är anställd. Säger han eller hon ingenting särskilt då är du anställd tills vidare, det vill säga fast anställd. Det är arbetsgivaren som avgör på vilket sätt du blir anställd. Men du kan inte anställas hur som helst i alla lägen. Framför allt kan det finnas regler i ditt kollektivavtal. Då tar de reglerna över reglerna i LAS (lag om anställningsskydd) helt eller delvis. Det som står i den här artikeln utgår från reglerna i LAS.
Huvudregeln är alltså att du är fast anställd (tills vidare). Din anställning gäller tills vidare helt enkelt. Du kan i och för sig bli uppsagd, men det är en annan historia. Från huvudregeln finns en hel del undantag som innebär att du blir anställd på begränsad tid, det vill säga på viss tid:

Allmän visstid. Arbetsgivaren behöver inte förklara varför han anställer dig på allmän visstid. Han eller hon förfogar helt fritt över denna anställningsform. Det finns heller ingen begränsning på hur många personer på ett företag som kan vara anställda på allmän visstid.
Normalt sett går det inte att säga upp en anställning på allmän visstid i förväg. Du har rätt och skyldighet att arbeta under den tid anställningen gäller.
När du under en femårsperiod har arbetat i sammanlagt två år på allmän visstid så blir du automatiskt fast anställd.

Vikariat. När du är vikarie ersätter du någon anställd som är tillfälligt borta. Det är tillåtet att en vikarie på heltid exempelvis ersätter två halvtidssjukskrivna. Det är också tillåtet att ha en vikarie på en tjänst som inte är tillsatt. Men det får inte finnas fler vikarier än det finns ledigt tjänsteutrymme.
Ett vikariat gäller under den tid du ersätter den som är frånvarande. Men det kan också vara »under X:s frånvaro, dock längst till 2009-12-15«.
I det första fallet upphör ditt vikariat när X kommer tillbaka. I det andra fallet upphör vikariatet när X kommer tillbaka, men tillägget innebär att även om X inte är tillbaka den 15 december, så upphör ditt vikariat.
Jag tycker att det är viktigt att du försöker få minst samma lön som den du ersätter. Som visstids­anställd ska du egentligen ha högre lön eftersom du har en så ­otrygg tillvaro. Men även om det är svårt att få en bra lön som vikarie, är det värt besväret att försöka.
Du blir automatiskt fast anställd om du arbetat ­sammanlagt mer än två år som vikarie under en femårs­period.
Säsongsanställning. Som framgår av namnet är det här en visstidsanställning som används när arbetsgivaren behöver personal vid vissa tillfällen, exempelvis på grund av turistsäsong, årstider etcetera. Detaljer och villkor ofta är reglerade i kollektivavtal, som på HRF:s avtalsområden.

Provanställning. En provanställning är ingen tidsbegränsad anställning. Syftet är att den ska gå över i en fast anställning. Det sker automatiskt så länge inte arbetsgivaren meddelar något annat. Har du en provanställning som håller på att löpa ut, ska du därför fortsätta gå till jobbet. Men om arbetsgivaren vill, kan han eller hon när som helst förklara att provanställningen ska upphöra och han behöver inte förklara varför.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här