Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Rekordmånga krav på förbättringar

Hotell- och restaurangfackets medlemmar har skrivit rekordmånga motioner till avtalsrörelsen. Äver 600 skrivelser har kommit in - det vanligaste ämnet är lönekrav.

Publicerad 25 november 2003

I början av hösten uppmanade fackförbundet sina medlemmar och klubbar att skriva motioner (förslag) kring avtalet. 623 stycken har kommit in, fler än någonsin tidigare.
För tre år sedan, då avtalet också skulle ändras, kom 319 motioner in, och även det var rekord.
I de allra flesta fallen har också avdelningarna ställt sig bakom medlemmarnas krav och skickat in dem som avdelningsmotioner, vilket ger extra tyngt åt kraven.
Den största gruppen motioner, 149 stycken, är rena lönekrav. Näst största gruppen, 136 stycken, handlar om ob-ersättningen och anställningsformer, där medlemmarna anser att systemet med extraanställningar missbrukas.

Texten uppdaterad 2003-11-28 kl 10.11

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.