Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Regeringsutredning vill försvaga Las

Gör det billigare för arbetsgivare att säga upp fast anställd personal. Det föreslås i en utredning som i dag överlämnats till arbetsmarknadsministern. Facket vill att förslagen läggs i papperskorgen.

Publicerad 28 september 2012

Utredningen handlar om uppsägningstvister och olika regler kring hur dessa ska gå till. De flesta regleras i Lagen om anställningsskydd.
– Förändringarna kan verka tekniska, men om de genomförs får det stora konsekvenser i hela kedjan. Det handlar om stora förändringar i arbetsrätten och maktbalansen på arbetsmarknaden, sammanfattar TCO:s chefsjurist Samuel Engblom.
Det här är utredningens förslag – och vad de innebär:

Svårare att ogiltigförklara uppsägningar
Vid arbetsbrist har arbetsgivaren omplaceringsskyldighet. Anställda får inte sägas upp om det finns andra jobb som personen kan utföra. Meningen i Lagen om anställningsskydd lyder i dag:
”En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig.”
Utredningen föreslår att denna mening ska stå kvar. Men det ska inte längre vara möjligt för facket att ogiltigförklara en uppsägning för att arbetsgivaren inte har uppfyllt sin omplaceringsskyldighet.
Förändringen kommer påverka stora företag mer än  små, tror Samuel Engblom. Detta eftersom omplaceringsskyldigheten ofta ändå inte blir aktuell på små arbetsplatser.
– Men det betyder alltså att färre uppsägningar kan ifrågasättas fackligt.

Tidsbegränsat anställningsskydd under tvist
En del uppsägningstvister kan ta lång tid. Ibland 1,5 – 2 år innan de blir lösta i domstolen. Förslaget nu är i stället att arbetstagaren max ska kunna få lön i tolv av dessa månader.
Men, menar facket, det är inte parterna som tar tid på sig att lösa uppsägningstvister, utan domstolarna, främst då Arbetsdomstolen och i andra hand tingsrätterna. Över 90 procent av tvisterna avgörs innan de når domstol.
– Det här förslaget löser inte problemet med långa tiderna i domstol. Kanske snarare tvärtom riskerar det att försvåra möjligheten att nå uppgörelser. När tolvmånadersgränsen närmar sig, ökar arbetsgivarnas incitament att dra ut på processen, säger Samuel Engblom.

Lägre skadestånd vid felaktiga uppsägningar
I de fall som slutligen avgörs i domstol och där facket vinner, är egentligen principen att arbetstagaren ska få tillbaka jobbet. Om arbetsgivaren vägrar, finns möjligheten att ”köpa ut”. Det har genom åren utvecklats en slags prislista för detta: 16, 24 eller 32 månadslöner.
Utredningen föreslår att mindre företag (med mindre än 50 anställda) ska få rabatt på dessa skadestånd.
För företag med under femtio anställda, ska skadestånden sänkas med en månadslön vid 45 anställda, två vid 40 och så vidare. Ett företag med sex anställda totalt skulle få nio månaders rabatt på skadeståndet.
– Risken blir alltså lägre för arbetsgivarna, särskilt i små företag, att säga upp. Men det här påverkar också maktbalansen och ”prislistan” i alla fackliga förhandlingar kring felaktiga uppsägningar, kommenterar Engblom. 

Nu ligger bollen hos regeringen, som kan välja att gå vidare med förslagen i en proposition till riksdagen.
Facket menar att förslagen bör stoppas. LO, TCO och Sacos respektive ordföranden skriver i en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet att utredningen inte visat att det skulle finnas några reella problem att lösa. Förslagen får däremot stora konsekvenser för anställningsskyddet, menar man.
”Regeringen har vid ett flertal tillfällen uttalat att den inte kommer att föreslå några stora förändringar i arbetsrätten. Det utredningen föreslår är stora principiella ändringar när det gäller en så central fråga som anställningsskyddet. Vi utgår därför från att utredningens förslag inte kommer att genomföras”, avslutar de tre centralorganisationerna.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Nyheter MEDLEMSMÖTE

HRF möter medlemmar på Scandic

Scandic är en stor arbetsgivare med många HRF-medlemmar. Den här veckan är de i fokus för ordförande Malin Ackholt.

Publicerad 24 september 2020 Kommentera
HRF möter medlemmar på Scandic
HRF:s ordförande Malin Ackholt möter medlemmar på Scandic digitalt. Foto: Peter Jönsson

Under veckan arrangerar Hotell- och restaurangfacket flera digitala möten för medlemmar på hotellkedjan Scandic. Tanken är att medlemmarna ska få diskutera bland annat framtiden för branschen och den kommande avtalsrörelsen med förbundets ordförande.

– Vi måste hitta sätt att ha samtal och diskussioner med medlemmar trots att det pågår en pandemi. Det kommer inte att ersätta möten IRL. Det här är ett komplement, som säkert kommer att fortleva även efter corona, säger Malin Ackholt.

Intresset för de digitala medlemsmötena har varit stort. Hittills har mer än 70 medlemmar deltagit.

– Många upplever det intressant att höra hur kollegor på andra arbetsplatser har det. Sedan kan det komma upp en del individärenden som vi inte kan lösa där, men där vi kan lotsa vidare, säger Malin Ackholt.

Nu tittar HRF på möjligheterna att hålla liknande möten på andra arbetsplatser.

– Sedan har vi fått önskemål om att köra på engelska på Scandic, så det förbereder vi för, säger Malin Ackholt.

Nyheter forskning

Skolan ska ta kampen mot sextrakasserier

Hur kan hotell- och restaurangutbildningarna hjälpa elever att hantera och förebygga sexuella trakasserier senare i arbetslivet? Det ska forskare vid Linnéuniversitet ta reda på med hjälp av pengar från branschens forskningsfond BFUF.

Publicerad 22 september 2020 Kommentera
Skolan ska ta kampen mot sextrakasserier
Många av branschens yrken är extra utsatta för sexuella trakasserier. Nu ska forskarna försöka ta reda på hur skolan kan hjälpa framtida medarbetare att förebygga och hantera problemet. Foto: Colourbox
Maria Hedlin. Foto: Linnéuniversitetet

Statistik visar att hotell- och restauranganställda tillhör de grupper som är mest utsatta för sexuella trakasserier i yrkeslivet. År 2015 vittnade nästan 16 procent av de branschanställda i Arbetsmiljöverkets undersökning om att de sextrakassererats av andra än chefer och kollegor någon gång det senaste året. Motsvarande siffra inom handeln var 6 procent.

Nu ska forskare vid Linnéuniversitetet hitta sätt för hotell- och restaurangutbildningarna att hjälpa framtida branschanställda att förebygga och hantera problemet.
– Sexuella trakasserier i hotell- och restaurangbranschen är ett problem som varit känt sedan länge, och både bransch och fack har försökt komma till rätta med det. Vår tanke är att utbildningarna ska kunna hjälpa de framtida medarbetarna att förebygga problemet, säger Maria Hedlin, professor i pedagogik och projektledare för studien.

Tillsammans med kollegan Eva Klope, lektor i pedagogik, ska hon nu intervjua elever som går tredje året på något av gymnasiets hotell- och restaurangprogram.
– Vi tror att det är en stor del av dem som redan fått en del erfarenhet från branschen, kanske genom sommarjobb eller extrajobb, säger Maria Hedlin.

Fakta: Forskningsprojekten

BFUF beviljar varje år medel till forskning som syftar att stärka branschen och dess anställda. Fonden är grundad och finansieras gemensamt av HRF och Visita. Vid den senaste utlysningen beviljades fem projekt sammanlagt 6,7 miljoner kronor. Dessa var:

  • Kompetent, kunnig och stolt: Lärande som varumärkeslöfte i besöksnäringen. Luleå tekniska universitet.
  • Social hållbarhet för framtida medarbetare inom hotell- och restaurang. Linnéuniversitetet.
  • The new ’normal’ and the changing value of tourism education. Högskolan Dalarna.
  • Boosting the sustainable food choice to reduce climate footprint at winter tourism destinations. Högskolan Dalarna.
  • Supporting adoption of climate-smart solutions with lab-based experimental social science. Mittuniversitetet Östersund.

Hon berättar att idén till projektet kommer från utbildningen för yrkeslärare, där hon och Eva Klope undervisar.
– Vi har fått höra att många av yrkeslärarna tycker att sexuella trakasserier är ett knepigt ämne att ta upp med eleverna.

Projektet ska pågå hela nästa år och beräknas vara klart våren 2022. Det är ett av fem forskningsprojekt som nyligen fått medel av BFUF, besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond.

Ur temat Coronakrisen
Nyheter arbetsmiljö

HRF ska granska arbetsmiljö digitalt

Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud börjar nu med digitala arbetsmiljöbesök. Målet är att få till ett fungerande arbetsmiljöarbete även i coronatider.

Publicerad 22 september 2020 Kommentera
HRF ska granska arbetsmiljö digitalt
Videosamtal ska hjälpa Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud att fortsätta sitt arbete även under coronapandemin. Foto: Kent Eng, Colourbox
Kent Johansson. Foto: Jann Lipka/HRF

Coronapandemin har gjort det svårt för Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud att utföra sitt uppdrag. För att inte arbetsmiljön ska bli lidande börjar förbundet nu med digitala RSO-besök, i form av videosamtal med arbetsgivarna.

Kent Johansson, ombudsman på HRF som har tagit fram modellen, ser flera fördelar.
– En fördel är att vi rent praktiskt kan få fler besök genomförda. Vi plockar bort massvis med restid, säger han.

En annan fördel är att besöken blir noggrant utförda, säger Kent Johansson.
– Det finns självklart fysiska arbetsmiljöproblem som man riskerar att missa när man inte kan göra en okulär besiktning, men det finns många saker som man inte behöver gå runt för att upptäcka. Till exempel i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är oftast större problem än de rent fysiska, säger Kent Johansson.

Ingår i temat: Coronakrisen 86 artiklar

Alla artiklar i temat (83 till)
Fråga om jobbet.
99
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här