Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Regeringsutredning vill försvaga Las

Gör det billigare för arbetsgivare att säga upp fast anställd personal. Det föreslås i en utredning som i dag överlämnats till arbetsmarknadsministern. Facket vill att förslagen läggs i papperskorgen.

Publicerad 28 september 2012

Utredningen handlar om uppsägningstvister och olika regler kring hur dessa ska gå till. De flesta regleras i Lagen om anställningsskydd.
– Förändringarna kan verka tekniska, men om de genomförs får det stora konsekvenser i hela kedjan. Det handlar om stora förändringar i arbetsrätten och maktbalansen på arbetsmarknaden, sammanfattar TCO:s chefsjurist Samuel Engblom.
Det här är utredningens förslag – och vad de innebär:

Svårare att ogiltigförklara uppsägningar
Vid arbetsbrist har arbetsgivaren omplaceringsskyldighet. Anställda får inte sägas upp om det finns andra jobb som personen kan utföra. Meningen i Lagen om anställningsskydd lyder i dag:
”En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig.”
Utredningen föreslår att denna mening ska stå kvar. Men det ska inte längre vara möjligt för facket att ogiltigförklara en uppsägning för att arbetsgivaren inte har uppfyllt sin omplaceringsskyldighet.
Förändringen kommer påverka stora företag mer än  små, tror Samuel Engblom. Detta eftersom omplaceringsskyldigheten ofta ändå inte blir aktuell på små arbetsplatser.
– Men det betyder alltså att färre uppsägningar kan ifrågasättas fackligt.

Tidsbegränsat anställningsskydd under tvist
En del uppsägningstvister kan ta lång tid. Ibland 1,5 – 2 år innan de blir lösta i domstolen. Förslaget nu är i stället att arbetstagaren max ska kunna få lön i tolv av dessa månader.
Men, menar facket, det är inte parterna som tar tid på sig att lösa uppsägningstvister, utan domstolarna, främst då Arbetsdomstolen och i andra hand tingsrätterna. Över 90 procent av tvisterna avgörs innan de når domstol.
– Det här förslaget löser inte problemet med långa tiderna i domstol. Kanske snarare tvärtom riskerar det att försvåra möjligheten att nå uppgörelser. När tolvmånadersgränsen närmar sig, ökar arbetsgivarnas incitament att dra ut på processen, säger Samuel Engblom.

Lägre skadestånd vid felaktiga uppsägningar
I de fall som slutligen avgörs i domstol och där facket vinner, är egentligen principen att arbetstagaren ska få tillbaka jobbet. Om arbetsgivaren vägrar, finns möjligheten att ”köpa ut”. Det har genom åren utvecklats en slags prislista för detta: 16, 24 eller 32 månadslöner.
Utredningen föreslår att mindre företag (med mindre än 50 anställda) ska få rabatt på dessa skadestånd.
För företag med under femtio anställda, ska skadestånden sänkas med en månadslön vid 45 anställda, två vid 40 och så vidare. Ett företag med sex anställda totalt skulle få nio månaders rabatt på skadeståndet.
– Risken blir alltså lägre för arbetsgivarna, särskilt i små företag, att säga upp. Men det här påverkar också maktbalansen och ”prislistan” i alla fackliga förhandlingar kring felaktiga uppsägningar, kommenterar Engblom. 

Nu ligger bollen hos regeringen, som kan välja att gå vidare med förslagen i en proposition till riksdagen.
Facket menar att förslagen bör stoppas. LO, TCO och Sacos respektive ordföranden skriver i en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet att utredningen inte visat att det skulle finnas några reella problem att lösa. Förslagen får däremot stora konsekvenser för anställningsskyddet, menar man.
”Regeringen har vid ett flertal tillfällen uttalat att den inte kommer att föreslå några stora förändringar i arbetsrätten. Det utredningen föreslår är stora principiella ändringar när det gäller en så central fråga som anställningsskyddet. Vi utgår därför från att utredningens förslag inte kommer att genomföras”, avslutar de tre centralorganisationerna.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här