Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Regeringen får arbetsmiljöuppdrag

En nollvision för dödsolyckor i arbetslivet. Det är ett av fem arbetsmiljöuppdrag som riksdagen har gett till regeringen.

Publicerad 2 april 2014
inlinebild
Ali Esbati vill se samlad arbetsmiljöforskning. Foto: Riksdagen

En nollvision för dödsolyckor kommer inte att göra någon omedelbar skillnad, konstaterar Ali Esbati, Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiskt ansvarige.
– Men det är ett sätt att påminna om att det är ett viktigt mål att sätta upp. En vision skulle kunna ge upphov till en uppryckning på motsvarande sätt som nollvisionen för dödsolyckor i trafiken.

De andra uppdragen som regeringen fick var:

  • Satsa mer på forskning, utbildning och tillsyn för att minimera arbetsrelaterade dödsfall.
  • Ta initiativ till att alla tillbud och olyckor som sker på arbetsmarknaden ska rapporteras till Arbetsmiljöverket, som måste registrera dem.
  • Återkom med förslag på hur mobbning och trakasserier i arbetslivet ska minska.
  • Tillsätt en utredning om hur arbetslivsforskningen kan samlas och stärkas.

Uppdragen är hämtade ur motioner från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Sverige har tidigare varit världsledande inom arbetslivsforskningen, säger Ali Esbati. Men sedan regeringen la ner Arbetslivsinstitutet har det saknats en samlad forskning.
– Vi behöver en konkret arbetslivsforskning om allt från tunga lyft till psykosociala frågor. Den behöver inte se ut exakt som tidigare, men det skulle kunna vara till exempel ett nationellt center, säger Ali Esbati.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.