Redaktionsfrågan

Vilken trend kommer eller avklingar under 2022, tror du? Du får trendspana både i hotell- och restaurangvärlden och i resten av samhället.

Svara på samma fråga som redaktionen besvarar i senaste numret av Hotellrevyn – eller föreslå en egen fråga som du vill läsa svaret på i kommande nummer.

  Månadens fråga:

  Vilken trend kommer eller avklingar?

  Ditt namn

  Din epost

  Besvara månadens fråga och ställ en egen om du vill!

  Läs mer här